Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní materiály

Státní závěrečné zkoušky

Pravidla pro psaní závěrečných prací

Opatření vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Katedra výtvarné výchovy

Dukelská 9, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 773 240, tel./fax: 387 773 255

 

Vedoucí katedry:   doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.    [e-mail]
Zástupce vedoucí katedry:   Mgr. Karel Řepa, Ph.D.    [e-mail]
Tajemník katedry:   PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.    [e-mail]
Sekretářka katedry:   Ing. Marcela Slípková    [e-mail]
Členové katedry:   MgA. Petr Brožka, Ph.D.    [e-mail]
Mgr. Josef Lorenc    [e-mail]
PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.    [e-mail]
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.    [e-mail]
Mgr. Zuzana Skořepová    [e-mail]
Dr. Dominika Sládková, M.A.    [e-mail]
Věra Vejsová, ak. mal.    [e-mail]
doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.    [e-mail]
Externisté:   Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.    [e-mail]
MUDr. Bohuslav Cypro, CSc.
PhDr. Michal Filip, Ph.D.    [e-mail]
Roman Kubička, ak. mal.    [e-mail]
Mgr. Tomáš Marek    [e-mail]
Petr Sládek, ak. mal.    [e-mail]
Mgr., MgA. Petra Vichrová    [e-mail]

 

Akreditované pracoviště pro přípravu a vzdělávání učitelů výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni základních škol a základních uměleckých škol.

Vědecká a publikační činnost pracovníků katedry se zaměřuje na širokou oblast teorie výtvarné výchovy, týká se zejména didaktiky výtvarné výchovy a některých oblastí teorie výtvarného umění. Tvůrčí činnost členů katedry se zaměřuje na tvorbu zahrnující základní obory výtvarné činnosti: grafika, malba, sochařství, architektura apod. Její výsledky jsou prezentovány veřejnosti na četných výstavách v tuzemsku i v zahraničí. Pracoviště má navázány smluvní spolupráce s vysokými školami v zahraničí, například Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydział Sztuki, Radom (Polsko) či Akademie výtvarných umění, Vilnius (Litva). Katedra též dlouhodobě spolupracuje s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou.

Katedra zajišťuje následující studijní programy a obory:

Bakalářské studium - tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

Navazující magisterské studium - dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy (jednooborové studium)

Bakalářské studium - tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Navazující magisterské studium - dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ - pětileté

Certifikátové studium výtvarné výchovy v rámci studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ - pětileté

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

Naposledy aktualizováno 27. 1. 2016

© 2010 Martin Toman