Katedra výtvarné výchovy PF JU

 

Katedra výtvarné výchovy

Aktuality

Členové katedry

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní materiály

Státní závěrečné zkoušky

Pravidla pro psaní závěrečných prací

Opatření vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Katedra výtvarné výchovy

Dukelská 9, telefon: 387 773 240,
tel./fax: 387 773 255

 

Vedoucí katedry:   doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.    [e-mail]   [osobní stránka]
Zástupce vedoucí katedry:   Mgr. Karel Řepa, Ph.D.    [e-mail]   [osobní stránka]
Tajemník katedry:   PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.    [e-mail]   [osobní stránka]
Sekretářka katedry:   Ing. Marcela Slípková    [e-mail]
Členové katedry:   MgA. Petr Brožka    [e-mail]   [osobní stránka]
doc. PaedDr. Radko Chodura, CSc.    [e-mail]   [osobní stránka]
Mgr. Josef Lorenc    [e-mail]   [osobní stránka]
PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.    [e-mail]   [osobní stránka]
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.    [e-mail]   [osobní stránka]
Mgr. Zuzana Skořepová    [e-mail]   [osobní stránka]
Dr. Dominika Sládková, M.A.    [e-mail]   [osobní stránka]
Věra Vejsová, ak. mal.    [e-mail]   [osobní stránka]
doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.    [e-mail]   [osobní stránka]
Externisté:   MUDr. Bohuslav Cypro, CSc.
PhDr. Michal Filip, Ph.D.    [e-mail]
Roman Kubička, ak. mal.    [e-mail]   [osobní stránka]
Mgr. Tomáš Marek    [e-mail]   [osobní stránka]
Petr Sládek, ak. mal.    [e-mail]
Mgr., MgA. Petra Vichrová    [e-mail]
Mgr. et Mgr. Petra Zmeškalová    [e-mail]

 

Akreditované pracoviště pro přípravu a vzdělávání učitelů výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni základních škol a základních uměleckých škol.

Vědecká a publikační činnost pracovníků katedry se zaměřuje na širokou oblast teorie výtvarné výchovy, týká se zejména didaktiky výtvarné výchovy a některých oblastí teorie výtvarného umění. Tvůrčí činnost členů katedry se zaměřuje na tvorbu zahrnující základní obory výtvarné činnosti: grafika, malba, sochařství, architektura apod. Její výsledky jsou prezentovány veřejnosti na četných výstavách v tuzemsku i v zahraničí. Pracoviště má navázány smluvní spolupráce s vysokými školami v zahraničí, například Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydział Sztuki, Radom (Polsko) či Akademie výtvarných umění, Vilnius (Litva). Katedra též dlouhodobě spolupracuje s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou.

Katedra zajišťuje následující studijní programy a obory:

Bakalářské studium - tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

Navazující magisterské studium - dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy (jednooborové studium)

Bakalářské studium - tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Navazující magisterské studium - dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ - pětileté

Certifikátové studium výtvarné výchovy v rámci studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ - pětileté

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

Naposledy aktualizováno 21. 5. 2015

© 2010 Martin Toman