Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

PUBLIKACE A KATALOGY KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PF JU

(uvedeny jsou vybrané publikace, sborníky a katalogy vydané nákladem katedry výtvarné výchovy, resp. nákladem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity od roku 2007)

 

HOSMAN, Zdeněk. Didaktický skicář - výtvarné činnosti ve výtvarné výchově. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. 94 s. ISBN 978-80-7394-001-0.
Kolektiv autorů. "60" katalog k výstavě prací studentů a absolventů KVV PF JU. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2008. 13 s.
Kolektiv autorů. Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. 106 s. ISBN 978-80-7394-261-8.

Sborník celostátní konference "MMXI. Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu"
KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 19. 2. 2011.

Kolektiv autorů. Hledání ztraceného místa. Auf der Suche nach dem verlorenen Ort. A la recherche d'un lieu perdu. Finding a Lost Place. České Budějovice: katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, 2012. 10 s. ISBN 978-80-7394-425-4.

Katalog mezinárodní výstavy autorských knih.

POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech. Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7394-387-5.
Kolektiv autorů. Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 72 s. ISBN 978-80-7394-424-7.

Sborník mezinárodní konference "Hledání ztraceného místa"
KVV PF JU v Českých Budějovicích/PNP Praha, Praha Klementinum 5. 5. 2013.

Kolektiv autorů. KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. 36 s. ISBN 978-80-7394-465-0.
Kolektiv autorů. Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.
DUCHKOVÁ, Zuzana; ŘEPA, Karel (eds.) KVV PF JU 1948-2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018. 22 s. ISBN 978-80-7394-701-9.

Katalog ke kolektivní výstavě „Sleva na šelmu“ katedry výtvarné výchovy PF JU, která proběhla ve dnech 2. - 24. 6. 2018 v Prácheňském muzeu v Písku v rámci oslav 70. výročí vzniku KVV PF JU.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2019 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman