Symbol PF Děkanát

Adresa

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Kancelář děkanky

Dana Pouzarová

  vedoucí kanceláře děkanky

387 773 034

danapo@pf.jcu.cz

J 211

Michaela Pešková

  asistentka děkanky

387 773 020

misa@pf.jcu.cz , dekanat@pf.jcu.cz

J 211

Referenti pro akreditace a kvalitu

Ing. Tereza Stroblová

387 773 049

tstroblova@pf.jcu.cz

J 206

 

Bc. Anežka Pořízková

aporizkova@pf.jcu.cz

Mgr. Jan Prener

387 773 076

jprener@pf.jcu.cz

J 206

Podatelna

Dagmar Dvořáková

387 773 036

dadvo@pf.jcu.cz

J 109