Symbol PF Děkanát

Kontakt

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
e-mail: dekanat@pf.jcu.cz

Sekretariát

Dana Pouzarová

asistentka děkana a referentka pro personální práci

387 773 034

danapo@pf.jcu.cz

J 211

administrativní a organizační zabezpečování výkonu funkce děkan v oblasti personální a sociální práce, zajišťování výběrového řízení na místa akademických pracovníků, agenda tvůrčího a neplaceného volna, publikace Akademický rok, žádosti o akreditaci studijních programů

Michaela Pešková

sekretářka

387 773 020

misa@pf.jcu.cz , dekanat@pf.jcu.cz

J 211

registrace a organizace pracovního programu děkana ve styku se stranami, administrativní a organizační zabezpečování výkonu funkce děkana, proděkanů a tajemnice fakulty, organizace zasedání a porad, vydávání osvědčení o přiznání titulu Mgr., příkazy k jízdě pro služební automobily