• POPULARIZACE FYZIKY A TECHNIKY
  Katedra aplikované fyziky a techniky se podílí na organizaci populárně-naučných akcí pro širokou veřejnost.
 • PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PEDAGOGŮ
  Katedra aplikované fyziky a techniky odborně připravuje budoucí pedagogy v oblasti fyziky, techniky a příbuzných předmětů.
 • POPULARIZACE FYZIKY A TECHNIKY
  Katedra aplikované fyziky a techniky se podílí na organizaci populárně-naučných akcí pro širokou veřejnost.
 • INOVACE VYUČOVÁNÍ FYZIKY
  Katedra aplikované fyziky a techniky spolupracuje se středními a základními školami v regionu ve snaze zkvalitnit vzdělávání ve fyzice.
 • APLIKOVANÁ FYZIKA
  Katedra aplikované fyziky a techniky se intenzivně zabývá spojením teoretických znalostí a technické praxe.

Soutěž závěrečných prací z fyziky na KAFT
Dne 16. 6. 2016 proběhla soutěž závěrečných prací z fyziky. Podrobnosti naleznete na stránkách akce: Soutěž závěrečných prací z fyziky.

Aktuálně

Lanovka po roce opět ožila interaktivní show ‘Fyzika na Lanovce’
Ve středu 22. června 2016 proběhl již třetí ročník interaktivní show ‘Fyzika na Lanovce’, která si klade za cíl popularizaci fyziky a techniky pro širokou veřejnost, zejména pak pro žáky základních a středních škol. Návštěvníci mohli v pravidelných intervalech v..
Celý příspěvek →
Dobrodružství s technikou 2016 Výstaviště
16. 6. 2016 prezentovali zaměstnanci katedry (Vladimír Vochozka a Vít Bednář) Pedagogickou fakultu na akci pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou. K vyzkoušení na místě bylo ověření, zda je kyselejší kola nebo citrónová šťáva, nebo, jak se mění relativnost vlhkost vzduch..
Celý příspěvek →
Na KAFT proběhla celostátní přehlídka závěrečných prací z fyziky
Dne 16. 6. 2016 proběhla na Katedře aplikované fyziky a techniky přehlídka závěrečných prací z fyziky. Odborné komise hodnotili práce v kategoriích bakalářských, diplomových a dizertačních prací. Soutěžící získali hodnotné ceny, zejména odborné knihy z oblasti fyziky a te..
Celý příspěvek →
Fyzika v Českých Budějovicích, Písku a Táboře
V rámci spolupráce se spolkem VěTeV Vladimír Vochozka s Vítkem Bednářem zastupovali katedru na sérii vystoupení pro veřejnost. Na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích, před kulturním domem v Písku a na náměstí T. G. Masaryka v Táboře byly předváděny motiva..
Celý příspěvek →
Den kateder na katedře aplikované fyziky a techniky
Dne 11. 5. 2016 proběhne den kateder. Na katedře aplikované fyziky a techniky jsou připraveny zajímavé přednášky a pokusy z oblasti fyziky a techniky. Leták, který návštěvníky zve na KAFT v rámci dne kateder můžete shlédnout níže...
Celý příspěvek →