Každý by měl vědět, jak programovat počítač, protože nás to učí, jak myslet! Steve Jobs.

Petr Pexa

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

odborný asistent + praxe, CŽV, Moodle

Kancelář: J503
Email: pexa@pf.jcu.cz
Telefon: +420 387 773 075 (kancelář na PF JU)
Web: www.petrpexa.cz

Konzultační hodiny

Zimní semestr od 1. 10. 2018 do 11. 1. 2019

 • Pondělí 9:30-11:00 J503
 • Středa 8:30-10:00 J503
Konzultovat je možné také e-mailem (pexa@pf.jcu.cz).

Aktuální přehled garantovaných předmětů

 • KIN/PATA (KIN/PATE *) - Publikování a typografie
 • KIN/WWW1A (KIN/WWW1E *) - Správa a navrhování edukačního webu I
 • KIN/WWW2A (KIN/WWW2E *) - Správa a navrhování edukačního webu II
 • KIN/ZWW - Základy tvorby www stránek pro neinformatiky
 • KIN/WWWD * - Tvorba www stránek pro obory F-TchV-n-k a ZVT-k
 • KIN/UTWS * - Tvorba www stránek pro obor UOP-k
 • KIN/TEMA, TEM1A (KIN/TEM1E *) - Tvorba e-learningových materiálů
 • KIN/PVMA (KIN/PVME *) - Principy a využití multimédií
 • KIN/GRA (KIN/UGRA *) - Prezentační grafika a multimédia (UGRA * pro obor UOP-k)
 • KIN/UVTU * - Užitá výpočetní technika pro obor UOP-k
 • KIN/UPIT * - Informační technologie pro obor UOP-k
 • KIN/TVVZ, TVZZN, TVDP, TVZD, UTVZ * - Technologie ve vzdělávání (UTVZ * pro obor UOP-k)
 • KIN/PPVP - Počítačem podporovaná výuka pro 1. stupeň ZŠ (vyučováno současně s KIN/TVDP)
 • KIN/TAB - Práce s interaktivní tabulí
 • KIN/APXA - Asistentská praxe pro neučitelské studium ITE
 • KIN/SPPA - Souvislá praxe pro neučitelské studium ITE
 • KIN/NPPZ - Průběžná pedagogická praxe na ZŠ pro Inn
 • KIN/NSPZ - Souvislá pedagogická praxe na ZŠ pro Inn
 • KIN/ASPZ1 - Asistentská praxe na ZŠ I pro Inn
 • KIN/ASPZ2 - Asistentská praxe na ZŠ II pro Inn
 • KIN/ASPX - Asistentská pedagogická praxe pro Inn
 • KIN/APNA - Asistentská praxe pro obor F3n-I3n
 • KIN/TPX, TPPX - Terénní pedagogické praxe pro ITu

* pro kombinované (dálkové) studium

Profesní zaměření

 • Front-end webových stránek
 • Elektronické publikování a typografie
 • Tvorba e-learningových kurzů
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Interaktivní a multimediální technologie ve vzdělávání

Další funkce a aktivity

2016

 • Digitální genealogie a badatelsky orientovaná výuka informatiky na základní škole (Digital genealogy and inquiry-based education ICT at the primary school). Journal of Technology and Information Education. 2016, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 8, Číslo 1, 12 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2013

 • Technologie HTML5 ve výuce na katedře informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (HTML5 in education at the department of computer science of the Faculty of Education at the University of South Bohemia, České Budějovice, CZ). Journal of Technology and Information Education. 2013, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 5, Číslo 3, 6 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

2012

 • Kritéria hodnocení elektronických vzdělávacích materiálů zobrazovaných webovými prohlížeči (Evaluation criteria of electronic education materials displayed by web browsers). Journal of Technology and Information Education. 2011, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 3, Číslo 2, 5 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  Dostupné na http://jtie.upol.cz/

Profesní zaměření

 • Front-end webových stránek
 • Elektronické publikování a typografie
 • Tvorba e-learningových kurzů
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Interaktivní a multimediální technologie ve vzdělávání

 

Osobní web

Vybrané studijní materiály

 

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah bakalářské práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

 • Akcelerované mobilní webové stránky pomocí AMP HTML a AMP JS.
 • Webová data na mobilních zařízeních pomocí hybridních a progresivních aplikací.
 • Tvorba open source aplikací pro Android v jazyce Kotlin.
 • Tvorba webových aplikací s využitím transpileru TypeScript 3.0.
 • Webové 3D aplikace s využitím open-source frameworku Babylon.js.
 • Rozpoznávání hlasu a převod na text pomocí Speech Recognition JS API.
 • Metriky rychlosti načítání a vykreslování webu.
 • Analýza klíčových metrik webu s využitím A/B testování.
 • Tvorba výukových aplikací pro interaktivní tabule s využitím technologií Smart Lab a Smart Response 2 (pouze pro učitelské studium).
 • Front-end webu s využitím CSS frameworku Tachyons (zadáno - Marek Banci).
 • Tvorba webu s využitím technologie JAM Stack (zadáno - Jakub Minka).
 • Tvorba vizuálních komponent webu s využitím Object Oriented CSS a metodiky BEM (zadáno - Jan Smrž).

 

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah diplomové práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

 • Návrh vzorového ŠVP pro ZŠ a víceletá gymnázia v závislosti na inovaci RVP pro oblast výuky digitální gramotnosti.
 • Výukové aplikace pro interaktivní tabule na 1. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Lab.
 • Interaktivní aplikace ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Lab.
 • Hlasování a testování na 1. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Response 2.
 • Hlasování a testování ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ s využitím technologie Smart Response 2.
 • Mobilní zařízení ve výuce na 1. stupni ZŠ.
 • Mobilní zařízení ve výuce zvoleného předmětu na 2. stupni ZŠ.