Každý by měl vědět, jak programovat počítač, protože nás to učí, jak myslet. Steve Jobs, zakladatel Apple

DVUI

 

Další vzdělávání pro učitele informatiky

Série jednodenních setkávání s učiteli informatiky.
Náplní jsou přednášky a workshopy na různá témata související s výukou informatiky na ZŠ a SŠ.
Ukazujeme a přinášíme nové trendy ve výuce.
Setkání na sebe tematicky nenavazují (nebo jen volně).

 

10. setkání

 • Pátek 19. října 2018
 • Od 8 do 14 hodin
 • Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, učebna č. 242 (v 1. patře budovy Jeronýmova)

 

Program:

 • Hrajeme si s Ozobotem (workshop)
  Minirobot Ozobot je vozítko, jezdící po papíře, sledující nakreslenou čáru  a měnící své chování pole barevného kódu, který přečte. Ovšem Ozobota lze také programovat, takže může být vhodnou pomůckou pro výuku algoritmizace nebo kódování. Pojďte si udělat na něj svůj vlastní názor. Ve dvojicích nebo individuálně budete moci s Ozobotem pracovat.
 • Nahlédněme do učebnice programování v Pythonu pro SŠ (přednáška + workshop)
  V rámci projektu PRIM jsou připravovány učebnice programování, jejichž novinkou není pouze změna vyučovaného jazyka na moderní Python, ale především změna metodiky, která není tolik založena na matematice, vzorcích, ale více např. na grafice. Člen autorského týmu nám některé „kousky“ z učebnice představí.
 • Techniky optimalizace zobrazení webových stránek na mobilních zařízeních (workshop)
  Na workshopu budou představeny aktuální techniky tvorby responzivního layoutu webu (Flexbox a CSS Grid) a porovnány se staršími mnohem složitějšími variantami. Účastníci si také budou moci vyzkoušet techniku responzivních obrázků pomocí nového HTML5 elementu <picture> a s tím spojeného nového grafického webového formátu WebP. Výsledná struktura bude otestována v jednotlivých verzích webových i mobilních prohlížečů a bude představen i integrovaný mobilní emulátor prohlížeče Firefox.
 • Co je to NAO (ukázka)
  • Předvedení androidního robota, který už něco umí, ale není snadné jej naprogramovat.

Věříme, že si cestu k nám stejně jako v minulosti najdou učitelé, kteří chtějí slyšet (a na vlastní kliknutí si vyzkoušet) novinky, dozvědět se o moderních trendech a zajímavostech, které mohou obohatit jejich výuku a koneckonců sejít se s kolegy z dalších škol, být mezi svými.

Budeme si považovat, pokud na DVUI přijdete.

Kurzy jsou zdarma, absolventi získají certifikát (ukázka).

Přihlášky prosím zasílejte sekretářce katedry informatiky Lucii Baumrukové na informatika@pf.jcu.cz.

Na setkání se těší Vaši kolegové z katedry informatiky PF JU.

 

DVUI je podporováno z projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení.