Chceme vychovávat budoucí učitele tak, aby svým žákům nepředkládali hotová řešení, ale aby je na správné řešení dokázali navést.

DVUI

 

Další vzdělávání pro učitelky a učitele informatiky na ZŠ a SŠ:

Od roku 2014 organizujeme pod zkratkou DVUI sérii jednodenních setkávání s učiteli informatiky.
Náplní jsou přednášky a workshopy na různá témata související s výukou informatiky na ZŠ a SŠ.
Ukazujeme a přinášíme nové trendy ve výuce.
Setkání na sebe tematicky nenavazují (nebo jen volně).

 

9. setkání

 • Úterý 3. dubna 2018
 • Od 8 do 13 hodin
 • Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, učebna č. 242 (ve 2. patře budovy Jeronýmova)
 • Určeno učitelům informatiky ze středních škol.

 

Program:

 • Výuka základů teoretické informatiky podle nových RVP (přednáška, workshop)
  Pozvali jsme autora vznikající učebnice informatiky pro střední školy, aby našim učitelům představil tuto učebnici, její cíle, aktivity pro žáky. Jak představit žákům pojmy jako informace, algoritmus? Umožníme Vám pohled na to, kam bude směřovat výuka na SŠ v blízké době, vyzkoušíte si některé úlohy sami, možná se rozhodnete podle této učebnice sami učit.
 • Nahlédněme do učebnice programování v Pythonu pro SŠ (přednáška)
  V rámci projektu PRIM jsou připravovány učebnice programování, jejichž novinkou není pouze změna vyučovaného jazyka na moderní Python, ale především změna metodiky, která není tolik založena na matematice, vzorcích. Člen autorského týmu nám některé „kousky“ z učebnice představí.
 • Byli jsme na BETTu (reportáž)
  Světová výstava BETT v Londýně každoročně na ploše několika hektarů představuje novinky z oblasti počítačových a robotických výukových pomůcek. Naše slideshow ukáže řadu z těch, které nás zaujaly, a popíše atmosféru i trendy ve výuce, které tato letošní lednová výstava ukázala.

Věříme, že si cestu k nám stejně jako v minulosti najdou učitelé, kteří chtějí slyšet (a na vlastní kliknutí si vyzkoušet) novinky, dozvědět se o moderních trendech a zajímavostech, které mohou obohatit jejich výuku a koneckonců sejít se s kolegy z dalších škol, být mezi svými.

Budeme si považovat, pokud na DVUI přijdete.

Kurzy jsou zdarma, absolventi získají certifikát (ukázka).

Přihlášky, prosíme, zasílejte sekretářce katedry informatiky Lucii Baumrukové na informatika@pf.jcu.cz.

Na setkání se těší Vaši kolegové z katedry informatiky PF JU.