O katedře

Čím se zabýváme

 • připravujeme učitele informatiky ZŠ v magisterských programech v kombinacích s matematikou, fyzikou, technickou výchovou a dalšími předměty.
 • připravujeme IT odborníky v bakalářském neučitelském oboru Informační technologie a e-learning
 • připravujeme pedagogické odborníky v doktorském studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • připravujeme studenty učitelství 1. stupně pro výuku předmětu informační technologie
 • zabezpečujeme výuku informačních technologií pro všechny obory na Pedagogické fakultě JU
 • realizujeme studium v rámci DVPP resp. CŽV pro učitele z praxeinformatika jako další aprobace nebo informatika pro výuku na SŠ
 • pravidelně organizujeme jednodenní tematické kurzy Dalšího vzdělávání učitelů informatiky
 • organizujeme celostátní soutěž „Bobřík informatiky“ pro žáky ZŠ a SŠ
 • organizujeme kombinované třísemestrové studium pro ICT koordinátory škol (studium lze hradit z tzv. „Šablon“)
 • nabízíme krátkodobé 8-16 hodinové specializované ICT kurzy v rámci projektuŠablony

Kromě přípravy budoucích učitelů informatiky a IT odborníků v bakalářských studiích se pracovníci katedry informatikyzabývají využitím informačních tehnologií ve vzdělávání. Jedná se zejména o:

 • autorství školních učebnic informatiky pro základní školy, učebnic pro tzv. free software a metodických příruček pro tvorbu webových stránek
 • vývoj vlastního výukového prostředí eAmos pro podporu e-learningu a elektronického vzdělávání
 • vývoj systému vzdělávacích videokurzů sledovatelných přes webový prohlížeč (tzv. webcasting)
 • vytváření aplikací pro mobilní technologie, tedy např. i pro mobilní telefony
 • organizování celostátního kola soutěže záků ZŠ a SŠ v informatice Bobřík informatiky
 • vedení webového portálu Cabri.cz s výukovými materiály pro podporu výuky geometrie na ZŠ a SŠ pomocí počítačů.

Ve spolupráci se soukromými firmami v regionu katedra spolupracuje na projektech výzkumné a aplikační povahy, např. optimalizace podnikových informačních systémů.

Na katedře běží kurzy celoživotního vzdělávání, a to jak pro učitele informatiky k získání třetí odbornosti, tak pro širokou veřejnost. Jakousi „třešničkou na dortu“ je pak doktorské studium v oboru informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, které na katedře probíhá druhým rokem.