Aktuality

Mgr. Marie Najmonová

Mgr. Marie Najmonová

Kontakty

E-mail: mnajmonova@pf.jcu.cz

Místnost: D 207

Telefon: 387 773 220

Oddělení pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • obecná pedagogika, sociální pedagogika, interkulturní výchova, vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, andragogika

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • Integrace žáků s SVP do 1. a 2. stupně ZŠ
  • Klima školy
  • Klima školní třídy

Publikační činnost:

NAJMONOVÁ, M.  Utváření klimatu třídy s žákem se specifickou poruchou chování [poster]. Olomouc: Konference ČAPV, 2014. Dostupné na: http://www.capvolomouc.cz/po-konferenci/prezentace-posteru-/