Aktuality

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Kontakty

E-mail: dkucera@pf.jcu.cz

Místnost: TL 204

Telefon: 387 773 368

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Www: daliborkucera.eu

Aktuální projekty:

  • CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (GAČR 16-19087S, realizace 2016–2018)

 

Oblasti profesního zájmu:

  • obecná psychologie
  • pedagogická psychologie
  • psycholingvistika a grafometrie

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • komputační psycholingvistika
  • verbální projev z pohledu psychologického assessmentu
  • osobnostní kontext písemného a grafického projevu
  • změny výkonu pod vlivem emoční indukce
  • další témata související s experimentální psychologií jsou vítána

Publikační činnost:

Books / Textbooks

 

KUČERA, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy (Modern Psychology: Main Fields and Questions of Contemporary Psychological Science). Praha: Grada. 216 pp. ISBN 978-80-247-4621-0.

 

 

 

Proceedings (Ed.)

 

KUČERA, D. (Ed.) (2017). Psychology Now! 2017: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-654-8.
ŽLÁBKOVÁ, I., NOHAVOVÁ, A., NAJMONOVÁ, R., & KUČERA, D. (Eds.) (2016). Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu: Sborník abstraktů z XXIV. konference ČAPV konané ve dnech 15.–16. září 2016 v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-596-1.
KUČERA, D. & HEMMEROVÁ, E. (Eds.) (2016). Psychology Now! 2016: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie (Psychology Now! 2016: Proceedings of Special Works from Seminars of Psychology). 1. vydání. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-603-6.
KUČERA, D. (Ed.) (2015). Psychology Now! 2015: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie (Psychology Now! 2015: Proceedings of Special Works from Seminars of Psychology). České Budějovice: PF JU. 147 pp. ISBN 978-80-7394-530-5.
KUČERA, D. (Ed.) (2012). Psychology Now! 2012: Sborník výzkumů a referátů ze semináře Moderní psychologie (Proceedings of the Seminar of Modern Psychology). Praha: Gymnázium Omská. 148 pp. ISBN 978-80-260-2280-0.

 

 

 

Theses

 

KUČERA, D. (2014). Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu (Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting). Doktorská disertační práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 114 pp. Retreived from theses.cz/id/gzsijp
KUČERA, D. (2014). Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu (teze disertační práce) (Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting, PhD Thesis Proposal). Rigorózní práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 55 pp. Retreived from http://is.muni.cz/th/365346/ff_r
KUČERA, D. (2007). Projekce osobnostních rysů v písmu (Projection of Personality Traits in Handwriting). Diplomová práce, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 313 pp. Retreived from http://theses.cz/id/uirgrb

 

 

 

Book Chapters (C)

 

KUČERA, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting. In Chernov Y. & Nauer M.A. (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli. ISBN 9783746720388.
Kučera, D. (2018). Komputační lingvistika v kontextu psychologického výzkumu: Současná témata a vybrané přístupy [Computational linguistics in the context of psychological research: Current issues and selected approaches]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 19–30). České Budějovice (CZ): PF JU.
KUČERA, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém výzkumu [Self-report and other report questionnaires in psychological research]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 31–42). České Budějovice (CZ): PF JU.
KUČERA, D. (2018). Úvod do výzkumu CPACT [Introduction to the CPACT research]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 44–58). České Budějovice (CZ): PF JU.
KUČERA, D. (2018). Výzkumný soubor a metody výzkumu CPACT [Research sample and methods in the CPACT research]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 59–86). České Budějovice (CZ): PF JU.
URBÁNEK, T., KUČERA, D., & HAVIGER, J. (2018). Psychometrické charakteristiky použitých testů (Výzkum CPACT) [Psychometric characteristics of the used tests (the CPACT research)]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 88–109). České Budějovice (CZ): PF JU.
KUČERA, D., & HAVIGER, J. (2018). Zpracování výsledků dotazníkových variant sebeposouzení a posouzení druhou osobou [Processing of results of self-report and other report questionnaire variants]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (pp. 141–152). České Budějovice (CZ): PF JU.

 

 

 

Journal articles
(J-ost)

 

KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application in psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), pp. 61–72. ISSN 1338-2144. doi: 10.1515/jped-2015-0004
KUČERA, D. & HAVIGER, J. (2012). Using Mood Induction Procedures in Psychological Research. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 2012, pp. 31-40. ISSN 1877-0428.
KUČERA, D., & HAVIGEROVÁ, J. M. (2016). Experimentální indukce emocí hněvu, radosti, strachu a smutku. E-psychologie [online]. 10(2), 34-46. ISSN 1802-8853. Dostupné z http://e-psycholog.eu pdf kucera_havigerova.pdf
KUČERA, D., & HAVIGEROVÁ, J. M. (2011). Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie [online]. Českomoravská psychologická společnost, 5, 2-3, pp. 1-8. ISSN 1802-8853.

 

 

 

Proceedings papers
(D, in CPCI)

 

KUČERA, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Science & Society Conference Proceedings Vol. 2 (pp. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM. ISBN 978-619-7408-19-5. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/32
KUČERA, D., HEMMEROVÁ, E., & HAVIGER, J. (2017). Revised Interpersonal Adjective Scales (IAS-R): The Czech Translation of the Questionnaire and its Application in a Pilot Study. In ISC SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Science & Society Conference Proceedings Vol. 2 (pp. 323–330). Albena, Bulgaria: ISC SGEM. ISBN 978-619-7408-19-5. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/32
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. M. (2016). Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. In International Scientific Council of SGEM, SGEM 2016 Conference Proceedings (pp. 313–320). Sofia: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM2016. ISBN 978-619-7105-70-4. doi: 10.5593/sgemsocial2016B11
KUČERA, D. & HAVIGER, J. (2016). Computational Psycholinguistics as a Tool of Psychological Assessment. In International Scientific Council of SGEM, SGEM 2016 Conference Proceedings (pp. 85–92). Sofia: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM2016. ISBN 978-619-7105-70-4. doi: 10.5593/sgemsocial2016B11
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. M. (2015). Zhodnocení interpersonálních charakteristik pisatele pomocí grafometrické metody (The Assessment of Interpersonal Characteristics of a Writer Using Graphometric Methods). In E. Maierová et al. (Eds.), PhD Existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (Sborník odborných příspěvků). Olomouc: FF UPOL, pp. 272-279. ISBN 978-80-244-4694-3.
KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, J., & HAVIGER, J. (2011). Využití grafometrie v psychologické diagnostice (Application of Graphometry in Psychodiagnostics). In M. Dolejš et al. (Eds.), PhD existence I, Česko-slovenská psychologická konference. Olomouc : UPOL, pp. 269-275. ISBN 978-80-244-2858-1.
KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, J., & STUCHLÍKOVÁ, I. (2009). Diagnostický potenciál rukopisného záznamu ve výzkumu PORP (Diagnostic Potential of Handwritten Record in the PORP Research). In M. Blatný et al. (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2009: Sborník příspěvků. Brno : PsÚ AV ČR, pp. 199-205. ISBN 978-80-86174-15-0.

 

 

 

Proceedings papers

 

BARRIO, E.G., & KUČERA, D. (2017). Contemporary Psychology: Top-Ranked Psychological Journals and Most Eminent Psychologist. In D. Kučera (Ed.), Psychology Now! 2017: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie, České Budějovice: PF JU, pp. 34-41. ISBN 978-80-7394-654-8.
KUČERA, D., & HAVIGEROVÁ, J.M. (2017). Představení výzkumu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu (Presentation of CPACT Research – Computational Psycholinguistic Analysis of the Czech Text). In L. Pitel (Ed.), Sociálne procesy a osobnosť 2016: Zborník príspevkov. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, pp. 285–293. ISBN 978-80-88910-55-8.
KUČERA, D. (2016). Sto třicet let bojů za (nejen českou) vědeckou psychologii (130 Years of Fight for (not only Czech) Scientific Psychology). In D. Kučera & E. Hemmerová (Eds.), Psychology Now! 2016: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pp. 7-9. ISBN 978-80-7394-603-6.
KUČERA, D., & HAVIGER, J. (2016). Osobnost a text: Kvantitativní psycholingvistická analýza stylisticky diferencovaného českého textu (Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of the Stylistically Differentiated Czech Text). In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, & M. Svoboda (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2015: Otázky a výzvy. Brno: MU, pp. 206–211. ISBN 978-80-210-8298-4.
KUČERA, D. (2016). Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistické analýzy textu (CPACT Research and Computational Psycholinguistics Text Analysis Application). In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 2016: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, DVD sborník (pp. 1–7). ISBN 978-80-244-4964-7.
KUČERA, D. (2015). Psychologie v perspektivě vědy a vzdělávání (Psychology in the Perspective of Science and Teaching). In D. Kučera (Ed.), Psychology Now! 2015: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice: PF JU, pp. 4-7. ISBN 978-80-7394-530-5.
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. M. (2015). Interpersonální charakteristiky komunikátora z pohledu kvantitativní psycholingvistické analýzy (předběžné sdělení z výzkumné studie) (Interpersonal Characteristics of a Communicator from the Perspective of Quantitative Psycholinguistic Analysis; Research Study Preliminary Report). In M. Bozogáňová et al. (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2014: Človek a spoločnosť: Zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, pp. 267-274. ISBN 978-80-89524-18-1.
KUČERA, D. & HAVIGER, J. (2014). Možnosti využití metod komputační lingvistiky v psychologii (Possibilities of Application of Computational Linguistics Methods in Psychology). In M. Blatný et al. (Eds.), Sborník příspěvků konference Sociální procesy a osobnost 2013: Včera, dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., pp. 175-178. ISBN 978-80-86174-21-1.
KUČERA, D. (2012). Vývoj psychologické vědy na počátku 21. století (Modern Psychology: Development of Psychological Science at the Beginning of the 21st Century). In D. Kučera (Ed.), Psychology Now! 2012: Sborník výzkumů a referátů ze semináře Moderní psychologie. Praha: Gymnázium Omská, pp. 49–62. ISBN 978-80-260-2280-0.
KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, J., & HAVIGER, J. (2011). Grafometrie jako diagnostická metoda (Graphometry as a Psychodiagnostic Method). In K. Bartošová et al. (Eds.), Sborník příspěvků 14. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, pp. 152-156. ISBN 978-80-263-0029-8.

 

 

 

Published reviews

 

KUČERA, D. (2015). Fernández, E. M., & Cairns Smith, H. Základy psycholingvistiky [Review of the book Základy psycholingvistiky by E. M. Fernández & H. Cairns Smith]. Orbis Scholae, 9(3), 159-161.

 

 

 

Conference papers
(lectures, posters)

 

KUČERA, D. (Novermber, 2018). Hledání osobnosti mezi slovy. Lecure, Akademické půhodinky JU, České Budějovice (CZ).
KUČERA, D. (September, 2018). Analysis of Formal Characteristics of Text in the CPACT Research: Enhancing the LIWC Linguistic Processing for the Czech Language. Lecture, International Conference on Global Trends in Social Sciences, Humanities, Business Economics & Life Sciences, Accra (GH).
KUČERA, D., & HAVIGER, J. (September, 2017). Využití variant dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhou osobou ke zhodnocení interpersonálních charakteristik účastníků výzkumu CPACT. Lecture, Sociální procesy a osobnost, Brno (CZ).
KUČERA, D. (August, 2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. Lecture, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Albena (BU).
KUČERA, D., HEMMEROVÁ, E., & HAVIGER, J. (2017). Revised Interpersonal Adjective Scales (IAS-R): The Czech Translation of the Questionnaire and its Application in a Pilot Study. Poster, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Albena (BU).
KUČERA, D. (March, 2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. Poster, ICPS 2017: International Convention of Psychological Science, Vienna (AT).
KUČERA, D. (2016, October). Praxe inkluzivního vzdělávání v Norsku (Inclusive Education Praxis in Norway). Lecture, Týden pro inkluzi 2016, České Budějovice (CZ).
KUČERA, D. (2016, September). Specifika pedagogické přípravy a učební praxe v Norsku a ČR (Specifics of Teacher Training and Teaching Praxis in Norway and CR). Lecture, XXIV. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu, České Budějovice (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. M. (2016, September). Představení výzkumu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu (Introduction of the CPACT Research - Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text). Poster, Social Processes and Personality Conference 2016 (SPO), Nový Smokovec (SK).
KUČERA, D. (2016, September). Příprava výzkumného projektu – teorie, praxe a metodologická úskalí (Research Project Design – Theory, praxis and Methodological Difficulties). Conference seminar, XXIV. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu, České Budějovice (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. M. (2016, August). Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. Poster, SGEM Conference 2016, Albena (BU).
KUČERA, D. & HAVIGER, J. (2016, August). Computational Psycholinguistics as a Tool of Psychological Assessment. Lecture, SGEM Conference 2016, Albena (BU).
KUČERA, D. (2016, June). School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practice. Lecture, NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Trondheim (NO).
KUČERA, D. (2016, February). Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistické analýzy textu (CPACT Research and Potential of Computational Psycholinguistics Analysis). Lecture, Ph.D. Existence 6, Olomouc (CZ).
KUČERA, D. (2016, February). Možnosti využití komputační lingvistiky v psychodiagnostice (Possibilities of Using Computational Psycholinguistics in Psychodiagnostics). Lecture, Zimní škola kognitivní psychologie, Nepřívěc u Sobotky (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGER, J. (2015, September). Osobnost a text: Kvantitativní psycholingvistická analýza stylisticky diferencovaného českého textu (Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of the Stylistically Differentiated Czech Text). Lecture, Social Processes and Personality Conference 2015 (SPO), Brno (CZ).
ROKOS, L., ŽLÁBKOVÁ, I., PETR, J., & KUČERA, D. (2015, September). Klima třídy v procesu badatelsky orientovaného vyučování. Lecture, Konference ČAPV 2015, Plzeň (CZ).
KUČERA, D. (2015, March). Experimentální indukce emocí (Experimental Induction of Emotions). Lecture, Moc emocí: Celostátní konference ČASP, z.s., Praha (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. (2015, February). Zhodnocení interpersonálních charakteristik pisatele pomocí grafometrické metody (The Assessment of Interpersonal Characteristics of a Writer Using Graphometric Methods). Lecture, Konference PhD existence V: Čs. psychologická konference (UPOL), Olomouc (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. (2014, September). Sociální charakteristiky komunikátora z pohledu kvantitativní psycholingvistické analýzy (Social Characteristics of a Communicator from the Perspective of Quantitative Psycholinguistic Analysis). Poster, Social Processes and Personality Conference 2014 (SPO), Stará Lesná (SK).
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. (2014, June). Application of Computational Linguistics Methods in the Assessment of a Communicator’s Psychological Characteristics. Lecture, IACEP Conference 2014, Budapest (HU).
KUČERA, D. & HAVIGER, J. (2014, June). Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. Poster, International Quantitative Linguistics Conference (QUALICO 2014), Olomouc (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGER, J. (2013, September). Možnosti využití metod komputační lingvistiky v psychologii (Possibilities of Application of Computational Linguistics Methods in Psychology). Poster, SPO 2013, Třešť (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGER, J. (2013, February). Metody experimentální emoční indukce (Experimental Use of Mood Induction Procedures). Lecture, Zimní škola kognitivní psychologie (AV ČR), Malá Skála (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGER, J. (2012, October). Using Mood Induction Procedures in Psychological Research. Lecture, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), Istanbul (TR).
KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, J., & HAVIGER, J. (2011, September). Grafometrie jako diagnostická metoda (Graphometry as a Psychodiagnostic Method). Lecture, Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty (FF MU), Kroměříž (CZ).
KUČERA, D. (2011, May). Možnosti využití grafometrie v psychologickém výzkumu (Application of Graphometry in Psychological Research). Lecture, PsÚ FF MU, Brno (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. (2011, May). Metrický přístup ve studiu psychologie rukopisu (Metrical Approach in the Field of Psychology of Handwriting). Poster, Kondášovy dny 2011 (FF MU), Brno (CZ).
KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, J., & HAVIGER, J. (2011, April). Diagnostické využití grafometrie (Application of Graphometry in Diagnostics). Lecture, Konference PhD existence: Čs. psychologická konference (UPOL), Olomouc (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. (2010, July). Metrical Approach in Diagnostics of Handwriting. Poster, 15th European Conference on Personality (EAPP), Brno (CZ).
KUČERA, D. (2010, January). Rukopis a psychologická diagnostika (Handwriting and Psychodiagnostics). Lecture, PsÚ FF MU, Brno (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. (2010, January). Rukopis v diagnostické perspektivě (Handwriting in Diagnostic Perspective). Lecture, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. (FSS MU), Brno (CZ).
KUČERA, D. (2009, December). Rozbor rukopisu jako diagnostická metoda (Handwriting Analysis as a Diagnostical Method). Lecture, Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň (CZ).
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. (2009, September). Diagnostický potenciál rukopisného záznamu. Poster, Sociální procesy a osobnost (AV ČR), Třešť (CZ).