Aktuality

Mgr. Dana Buršíková (Brabcová), Ph.D.

Mgr. Dana Buršíková (Brabcová), Ph.D.

Kontakty

E-mail: brabcd00@pf.jcu.cz

Místnost: TL 204

Telefon: 387 773 368

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Aktuální projekty: Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturálního modelu (GAČR16-02453Y, realizace 2016–2018, odborná spolupracovnice)

Oblasti profesního zájmu:

  • Dítě s epilepsií v prostředí školy
  • Kvalita života dětí s epilepsií

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • Vzdělávací intervence v problematice epilepsie 
  • Epilepsie a stigma

Významná ocenění: Cena Jana Marca Marci za rok 2015,  Česká liga proti epilepsii 

Zahraniční pobyty:

2017: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  Polsko – týdenní pobyt Přednáška pro doktorandy - Methodological seminars focusing on development and validation of tools quantifying attitudes of students towards epilepsy.

2009: Höhenklinik Bischofsgün, Fröbershammer 18/5, Germany 

Publikační činnost:

Kapitola v knize:

Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Bilkova, Z., Brabcova,D. Zemkova, L., Petraskova, V. (2017) School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in Education. Edited by R.V.Nata. Vol 48. Chapter 6. ID:12058. ISBN: 978-1-53612-502-3
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63016

Brabcová, D., Kohout, J., Jošt, J. (2015) Diagnostika sebepojetí školní úspěšnosti dětí a dospívajících s epilepsií ve vztahu ke kvalitě života. In J. Jošt (Ed.), Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení dítěte, In: Jošt, J., Nohavová, A., Havlisová,H. (Ed.) s. 38-65. ISBN 978-80-88057-18-5.

Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Brabcová, D., & Petrášková, V. (2015) Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení dítěte. In: Jošt, J., Nohavová, A., Havlisová,H. (Ed.) s. 21-37. ISBN 978-80-88057-18-5.

Brabcová, D. (2013). Sociální aspekty epilepsie. In: Jošt, J., Man, F., & Nohavová, A., a kol. Podpora zdravého psychického vývoje: z aspektu dítěte a učitele, s. 7-28. ISBN 978-80-87204-66-5.

Články v časopisech v mezinárodně uznávané databázi Web of Knowledge:  (IF)

Brabcová,D., Kohout,J., Weberová, V., Komárek, V. (2017). Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children measured by the verified Czech version of Stigma scale of epilepsy. Epilepsy & Behavior 2017, 69, 12-17.

Brabcová,D., Kohout,J., Kršek,P.  (2016)Knowledge about, confidence with and attitudes toward epilepsy among pre-service teachers in the Czech Republic. Epilepsy & Behavior. 54: 88-94 (IF 2,061)

Brabcová,D., Kohout,J., Kršek,P. (2015) Možnosti sledování a hodnocení kvality života u dětí a dospívajících s epilepsií ve světě a v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 78/111(4): 401-405 (IF 0,165)

Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., Jošt, J., Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, 45-46:120-128 (IF 1,877)

Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Jošt, J., Zárubová, J. (2015). Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life. Neurological Research 37(4):288-94. (IF 1,449)

Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Zárubová, J. (2014). Psychometric properties of a modified Czech version of the children self-report Quality of Life Measure for Children with Epilepsy (CHEQOL-25). Epilepsy & Behavior 33, 31-38. (IF 2,061)

Brabcová, D., Lovasová, V., Kohout, J., Zárubová, J., Komárek, V. (2013). Improving the knowledge of epilepsy and reducing epilepsy-related stigma among children using educational video and educational drama - A comparison of the effectiveness of both interventions. Seizure - European Journal of Epilepsy, 22, 179-184. (IF 1,789)

Brabcová, D., Lovasová, V., Kohout, J., Zárubová, J. (2012). Familiarity with and attitudes towards epilepsy among teachers at Czech elementary schools - The effect of personal experience and subspecialization. Seizure - European Journal of Epilepsy, 21(6), 461-465. (IF 1,789)

Články v časopisech v  mezinárodně uznávané databázi Scopus:

Brabcová, D., Kantnerová, H., Kohout, J. Souvislost stresu a psychoneurotických symptomů a rysů s bolestmi krční páteře. Rehabil. fyz. Lék., 23, 2016, č. 4, s. 202–208

Šestáková, B., Zárybnická, M., Brabcová, D., Kohout, J. (2014). Je náchylnost k neurotickým poruchám významným prediktorem srdečního onemocnění?  Intervenční a akutní kardiologie, 13(3): 120-124.

Brabcova, D., Kohout, J. (2013). What are the predictors of quality of life of people with epilepsy? Journal of Neurosciences in Rural Practice 4 (5), 5-6.

Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., Šestáková, B. (2010). Vliv pojetí doléčovacího programu na dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali srdeční koronární onemocnění. Intervenční a akutní kardiologie, 9(6), 289-292.

Brabcová, D., Beran, J., Miňhová, J. (2011). Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám? Česká a slovenská psychiatrie, 107(2): 73–77.

Recenzovaný příspěvek ve sborníku indexovaném v databázi Web of Knowledge:

Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Zárubová, J. (2014). Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL-25. In:PHD EXISTENCE IV.: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.  Majerová, E., Procházka, R., Dolejš, M., Skopal. O. (Eds). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 10-21. ISBN 978-80-244-4224-2

Lovasová,V., Brabcová, D. Reflexe studentů kombinované formy doktorského studijního programu psychologie. In:PHD EXISTENCE I.: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A., Bendová K. (Eds). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 190-196.

Databáze ERIH

Brabcová, D., Strejcová, E., Kohout, J. ( 2017). Znalosti o epilepsii a sebedůvěra studentů učitelství  a učitelů z praxe v přístupu k žákovi s tímto onemocněním – E pedagogium – Nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární  výzkum v pedagogice 1, 162-173, ISSN 1213-7499.

Recenzovaný příspěvek (sborník, odborný časopis):

Brabcová, D., Kohout, J. (2015). Specifics of children with epilepsy in school environment. International Journal of Neurology Research: 1(2) 79-82. http://www.ghrnet.org/index.php/ijnr

Brabcová, D., Miňhová, J. Kvalita života u jedinců s epilepsií (2010). In M. Popelová (Ed.), 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca, (pp.145-153). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.         

Brabcová, D., Miňhová, J. (2010) Komentář ke článku The psychosocial impakt of epilepsy in Czech children: what are causative factors of differences during ten years interval? Neurologie pro praxi, 11(2), 134.

Poster na mezinárodní konferenci:

Brabcová, D., Kohout, J., Ježková,M., Beňová, B., Kršek,P. Knowledge about epilepsy and epilepsy-related stigmatization among teachers in training in the Czech Republic. 32nd International Epilepsy Congress (IEC), Barcelona, September 2-6, 2017.

Brabcová, D., Kohout, J., Weberová, V., Potužák, D., Komárek, V. Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children measured by the verified Czech version of stigma scale of epilepsy. 12 th European congress on epileptology. Prague, 11-15. September 2016

Brabcova, D., Krsek, P., Kohout, J. Zarubova, J. (2014).  PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A MODIFIED CZECH VERSION OF THE CHILDREN SELF-REPORT HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE MEASURE FOR CHILDREN WITH EPILEPSY (HRQOLCE). 3rd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind.

Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., & Šestáková, B. (2012) Disposition of neuroticism of the patients, who underwent coronary heart disease. [Abstract]. 26th Conference of the European Health Psychology Society, 166.

Přednáška na konferenci s mezinárodní účastí:

Brabcová, D. Kohout, J. Beňová, B. Komplexní přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy. In MAREŠ, J. (ed.) Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2017. ISBN 978-80-7392-268-9.

Kohout, J., Brabcová, D., Ježková, M. Znalosti o epilepsii a stigmatizace související s touto nemocí u studentů učitelství. In MAREŠ, J. (ed.) Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2017. ISBN 978-80-7392-268-9.

Brabcová, D., Kohout, J. Souvislost stresu a náchylnosti k neuroticismu s bolestmi krční páteře a efektivita rehabilitační léčby. In BABOŠEK,R., KOUKOLA,B.  (ed.) Sborník abstrakt z 23. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2016. ISBN I978-80-7464-827- 4

Kohout, J., Brabcová, D. Psychometrické ověření české verze Škály vnímaného stresu. . In BABOŠEK,R., KOUKOLA,B.  (ed.) Sborník abstrakt z 23. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2016. ISBN I978-80-7464-827- 4

Brabcova, D., Kršek, P., Kohout, J. Znalosti budoucích učitelů o epilepsii a jejich postoje k lidem s touto nemocí (2015, září). Konference ČAPV.

Další publikace:

Kršek, P., Brabcová, D., Valouchová, L., Liška, A., & Kohout., J. (2012). Epilepsie a škola: souhrnný průvodce tématikou pro učitele. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení EpiStop.

Příspěvek na konferenci, sympoziu, odborném setkání                                                       

Brabcová, D., Beňová, B., Kršek, P., Kohout J. (2016, květen). Systematický přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy. 50. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE.

Kršek, P., Brabcová, D.(2016, říjen) Co určuje kvalitu života u pacientů s epilepsií? Průhonice

Brabcová, D., Kršek, P. (2015, květen). Dotazníky kvality života: Co nám mohou říci o dětech se záchvaty? 49. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Kršek, P., Maulisová,A., Komárek,V., Brabcová, D. (2015, květen). Kvalita života u dětí s epilepsií a význam jejího sledování. 49. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE.

Brabcová, D. (2014, listopad) Možnosti sledování kvality života u dětí s epilepsií. Klinika dětské neurologie, 2. LF UK, Praha.

Brabcová, D. (2011, prosinec). Znalosti a postoje učitelů k epilepsii. Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň.

Brabcová, D. (2010, prosinec). Mezinárodní srovnávací studie kvality po kardiologických traumatech. Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň.