Aktuality

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D.

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: brabcd00@pf.jcu.cz

Místnost: TL 204

Telefon: 387 773 368

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Aktuální projekty: Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturálního modelu (GAČR16-02453Y, realizace 2016–2018, odborná spolupracovnice)

Oblasti profesního zájmu:

  • Dítě s epilepsií v prostředí školy
  • Kvalita života dětí s epilepsií

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • Sociometrická pozice žáka s epilepsií ve školní třídě
  • Epilepsie a stigma

 

Publikační činnost:

Kapitola v knize:

Brabcová, D., Kohout, J., Jošt, J. (2015) Diagnostika sebepojetí školní úspěšnosti dětí a dospívajících s epilepsií ve vztahu ke kvalitě života. In J. Jošt (Ed.), Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení dítěte, In: Jošt, J., Nohavová, A., Havlisová,H. (Ed.) s. 38-65. ISBN 978-80-88057-18-5.

Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Brabcová, D., & Petrášková, V. (2015) Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení dítěte. In: Jošt, J., Nohavová, A., Havlisová,H. (Ed.) s. 21-37. ISBN 978-80-88057-18-5.

Brabcová, D. (2013). Sociální aspekty epilepsie. In: Jošt, J., Man, F., & Nohavová, A., a kol. Podpora zdravého psychického vývoje: z aspektu dítěte a učitele, s. 7-28. ISBN 978-80-87204-66-5.

Články v časopisech v mezinárodně uznávané databázi Web of Knowledge:  (IF)

Brabcová,D., Kohout,J., Kršek,P.  (2016)Knowledge about, confidence with and attitudes toward epilepsy among pre-service teachers in the Czech Republic. Epilepsy & Behavior. 54: 88-94 (IF 2,061)

Brabcová,D., Kohout,J., Kršek,P. (2015) Možnosti sledování a hodnocení kvality života u dětí a dospívajících s epilepsií ve světě a v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 78/111(4): 401-405 (IF 0,165)

Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., Jošt, J., Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, 45-46:120-128 (IF 1,877)

Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Jošt, J., Zárubová, J. (2015). Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life. Neurological Research 37(4):288-94. (IF 1,449)

Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Zárubová, J. (2014). Psychometric properties of a modified Czech version of the children self-report Quality of Life Measure for Children with Epilepsy (CHEQOL-25). Epilepsy & Behavior 33, 31-38. (IF 2,061)

Brabcová, D., Lovasová, V., Kohout, J., Zárubová, J., Komárek, V. (2013). Improving the knowledge of epilepsy and reducing epilepsy-related stigma among children using educational video and educational drama - A comparison of the effectiveness of both interventions. Seizure - European Journal of Epilepsy, 22, 179-184. (IF 1,789)

Brabcová, D., Lovasová, V., Kohout, J., Zárubová, J. (2012). Familiarity with and attitudes towards epilepsy among teachers at Czech elementary schools - The effect of personal experience and subspecialization. Seizure - European Journal of Epilepsy, 21(6), 461-465. (IF 1,789)

Články v časopisech v  mezinárodně uznávané databázi Scopus:

Šestáková, B., Zárybnická, M., Brabcová, D., Kohout, J. (2014). Je náchylnost k neurotickým poruchám významným prediktorem srdečního onemocnění?  Intervenční a akutní kardiologie, 13(3): 120-124.

Brabcova, D., Kohout, J. (2013). What are the predictors of quality of life of people with epilepsy? Journal of Neurosciences in Rural Practice 4 (5), 5-6.

Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., Šestáková, B. (2010). Vliv pojetí doléčovacího programu na dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali srdeční koronární onemocnění. Intervenční a akutní kardiologie, 9(6), 289-292.

Brabcová, D., Beran, J., Miňhová, J. (2011). Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám? Česká a slovenská psychiatrie, 107(2): 73–77.

Recenzovaný příspěvek ve sborníku indexovaném v databázi Web of Knowledge:

Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Zárubová, J. (2014). Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL-25. In:PHD EXISTENCE IV.: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.  Majerová, E., Procházka, R., Dolejš, M., Skopal. O. (Eds). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 10-21. ISBN 978-80-244-4224-2

Lovasová,V., Brabcová, D. Reflexe studentů kombinované formy doktorského studijního programu psychologie. In:PHD EXISTENCE I.: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A., Bendová K. (Eds). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 190-196.

Recenzovaný příspěvek (sborník, odborný časopis):

Brabcová, D., Kohout, J. (2015). Specifics of children with epilepsy in school environment. International Journal of Neurology Research: 1(2) 79-82. http://www.ghrnet.org/index.php/ijnr

Brabcová, D., Miňhová, J. Kvalita života u jedinců s epilepsií (2010). In M. Popelová (Ed.), 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca, (pp.145-153). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.         

Brabcová, D., Miňhová, J. (2010) Komentář ke článku The psychosocial impakt of epilepsy in Czech children: what are causative factors of differences during ten years interval? Neurologie pro praxi, 11(2), 134.

Příspěvek na konferenci, sympoziu, odborném setkání                    

Brabcová, D., Beňová, B., Kršek, P., Kohout J. (2016, květen). Systematický přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy. 50. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE.

Brabcova, D., Krsek, P., Kohout, J. Znalosti budoucích učitelů o epilepsii a jejich postoje k lidem s touto nemocí (2015, září). Konference ČAPV.

Brabcova, D., Krsek, P., Kohout, J. Zarubova, J. (2014).  PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A MODIFIED CZECH VERSION OF THE CHILDREN SELF-REPORT HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE MEASURE FOR CHILDREN WITH EPILEPSY (HRQOLCE). 3rd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind.

Brabcová, D., Kršek, P. (2015, květen). Dotazníky kvality života: Co nám mohou říci o dětech se záchvaty? 49. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Kršek, P., Maulisová,A., Komárek,V., Brabcová, D. (2015, květen). Kvalita života u dětí s epilepsií a význam jejího sledování. 49. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE.

Brabcová, D. (2014, listopad) Možnosti sledování kvality života u dětí s epilepsií. Klinika dětské neurologie, 2. LF UK, Praha.

Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., & Šestáková, B. (2012) Disposition of neuroticism of the patients, who underwent coronary heart disease. [Abstract]. 26th Conference of the European Health Psychology Society, 166.

Brabcová, D. (2011, prosinec). Znalosti a postoje učitelů k epilepsii. Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň.

Brabcová, D. (2010, prosinec). Mezinárodní srovnávací studie kvality po kardiologických traumatech. Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň.

Další publikace:

Kršek, P., Brabcová, D., Valouchová, L., Liška, A., & Kohout., J. (2012). Epilepsie a škola: souhrnný průvodce tématikou pro učitele. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení EpiStop