Aktuality

Mgr. Dana Buršíková (Brabcová), Ph.D.

Mgr. Dana Buršíková (Brabcová), Ph.D.

Kontakty

E-mail: brabcd00@pf.jcu.cz

Místnost: TL 204

Telefon: 387 773 368

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Aktuální projekty: Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturálního modelu (GAČR16-02453Y, realizace 2016–2018, odborná spolupracovnice)

Oblasti profesního zájmu:

  • Dítě s epilepsií v prostředí školy
  • Kvalita života dětí s epilepsií

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • Vzdělávací intervence v problematice epilepsie 
  • Epilepsie a stigma

Významná ocenění: Cena Jana Marca Marci za rok 2015,  Česká liga proti epilepsii 

Zahraniční pobyty:

2017: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  Polsko – týdenní pobyt Přednáška pro doktorandy - Methodological seminars focusing on development and validation of tools quantifying attitudes of students towards epilepsy.

2009: Höhenklinik Bischofsgün, Fröbershammer 18/5, Germany 

Publikační činnost:

Kapitola v knize:

Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Bilkova, Z., Brabcova,D. Zemkova, L., Petraskova, V. (2017) School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in Education. Edited by R.V.Nata. Vol 48. Chapter 6. ID:12058. ISBN: 978-1-53612-502-3
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63016

Brabcová, D., Kohout, J., Jošt, J. (2015) Diagnostika sebepojetí školní úspěšnosti dětí a dospívajících s epilepsií ve vztahu ke kvalitě života. In J. Jošt (Ed.), Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení dítěte, In: Jošt, J., Nohavová, A., Havlisová,H. (Ed.) s. 38-65. ISBN 978-80-88057-18-5.

Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Brabcová, D., & Petrášková, V. (2015) Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení dítěte. In: Jošt, J., Nohavová, A., Havlisová,H. (Ed.) s. 21-37. ISBN 978-80-88057-18-5.

Brabcová, D. (2013). Sociální aspekty epilepsie. In: Jošt, J., Man, F., & Nohavová, A., a kol. Podpora zdravého psychického vývoje: z aspektu dítěte a učitele, s. 7-28. ISBN 978-80-87204-66-5.

Články v časopisech v mezinárodně uznávané databázi Web of Knowledge:  (IF)

1) Brabcová, D., Kohout, J., Potužák, D., Beňová, B., & Kršek, P. (2018). Psychometric properties of the Czech version of the Stigma Scale of Epilepsy. PloS one13(3), e0195225.

2) Brabcová,D., Kohout,J., Weberová, V., Komárek, V. (2017). Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children measured by the verified Czech version of Stigma scale of epilepsy. Epilepsy & Behavior 2017, 69, 12-17.

3) Brabcová,D., Kohout,J., Kršek,P.  (2016)Knowledge about, confidence with and attitudes toward epilepsy among pre-service teachers in the Czech Republic. Epilepsy & Behavior. 54: 88-94 (IF 2,061)

4) Brabcová,D., Kohout,J., Kršek,P. (2015) Možnosti sledování a hodnocení kvality života u dětí a dospívajících s epilepsií ve světě a v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 78/111(4): 401-405 (IF 0,165)

5) Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., Jošt, J., Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, 45-46:120-128 (IF 1,877)

6) Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Jošt, J., Zárubová, J. (2015). Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life. Neurological Research 37(4):288-94. (IF 1,449)

7) Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Zárubová, J. (2014). Psychometric properties of a modified Czech version of the children self-report Quality of Life Measure for Children with Epilepsy (CHEQOL-25). Epilepsy & Behavior 33, 31-38. (IF 2,061)

8) Brabcová, D., Lovasová, V., Kohout, J., Zárubová, J., Komárek, V. (2013). Improving the knowledge of epilepsy and reducing epilepsy-related stigma among children using educational video and educational drama - A comparison of the effectiveness of both interventions. Seizure - European Journal of Epilepsy, 22, 179-184. (IF 1,789)

9) Brabcová, D., Lovasová, V., Kohout, J., Zárubová, J. (2012). Familiarity with and attitudes towards epilepsy among teachers at Czech elementary schools - The effect of personal experience and subspecialization. Seizure - European Journal of Epilepsy, 21(6), 461-465. (IF 1,789)

Články v časopisech v  mezinárodně uznávané databázi Scopus:

Brabcová, D., Kantnerová, H., Kohout, J. Souvislost stresu a psychoneurotických symptomů a rysů s bolestmi krční páteře. Rehabil. fyz. Lék., 23, 2016, č. 4, s. 202–208

Šestáková, B., Zárybnická, M., Brabcová, D., Kohout, J. (2014). Je náchylnost k neurotickým poruchám významným prediktorem srdečního onemocnění?  Intervenční a akutní kardiologie, 13(3): 120-124.

Brabcova, D., Kohout, J. (2013). What are the predictors of quality of life of people with epilepsy? Journal of Neurosciences in Rural Practice 4 (5), 5-6.

Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., Šestáková, B. (2010). Vliv pojetí doléčovacího programu na dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali srdeční koronární onemocnění. Intervenční a akutní kardiologie, 9(6), 289-292.

Brabcová, D., Beran, J., Miňhová, J. (2011). Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám? Česká a slovenská psychiatrie, 107(2): 73–77.

Recenzovaný příspěvek ve sborníku indexovaném v databázi Web of Knowledge:

Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Zárubová, J. (2014). Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL-25. In:PHD EXISTENCE IV.: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.  Majerová, E., Procházka, R., Dolejš, M., Skopal. O. (Eds). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 10-21. ISBN 978-80-244-4224-2

Lovasová,V., Brabcová, D. Reflexe studentů kombinované formy doktorského studijního programu psychologie. In:PHD EXISTENCE I.: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A., Bendová K. (Eds). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 190-196.

Databáze ERIH

Brabcová, D., Strejcová, E., Kohout, J. ( 2017). Znalosti o epilepsii a sebedůvěra studentů učitelství  a učitelů z praxe v přístupu k žákovi s tímto onemocněním – E pedagogium – Nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární  výzkum v pedagogice 1, 162-173, ISSN 1213-7499.

Recenzovaný příspěvek (sborník, odborný časopis):

Brabcová, D., Kohout, J. (2015). Specifics of children with epilepsy in school environment. International Journal of Neurology Research: 1(2) 79-82. http://www.ghrnet.org/index.php/ijnr

Brabcová, D., Miňhová, J. Kvalita života u jedinců s epilepsií (2010). In M. Popelová (Ed.), 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca, (pp.145-153). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.         

Brabcová, D., Miňhová, J. (2010) Komentář ke článku The psychosocial impakt of epilepsy in Czech children: what are causative factors of differences during ten years interval? Neurologie pro praxi, 11(2), 134.

Poster na mezinárodní konferenci:

Brabcová, D., Kohout, J., Ježková,M., Beňová, B., Kršek,P. Knowledge about epilepsy and epilepsy-related stigmatization among teachers in training in the Czech Republic. 32nd International Epilepsy Congress (IEC), Barcelona, September 2-6, 2017.

Brabcová, D., Kohout, J., Weberová, V., Potužák, D., Komárek, V. Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children measured by the verified Czech version of stigma scale of epilepsy. 12 th European congress on epileptology. Prague, 11-15. September 2016

Brabcova, D., Krsek, P., Kohout, J. Zarubova, J. (2014).  PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A MODIFIED CZECH VERSION OF THE CHILDREN SELF-REPORT HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE MEASURE FOR CHILDREN WITH EPILEPSY (HRQOLCE). 3rd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind.

Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., & Šestáková, B. (2012) Disposition of neuroticism of the patients, who underwent coronary heart disease. [Abstract]. 26th Conference of the European Health Psychology Society, 166.

Přednáška na konferenci s mezinárodní účastí:

Brabcová, D. Kohout, J. Beňová, B. Komplexní přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy. In MAREŠ, J. (ed.) Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2017. ISBN 978-80-7392-268-9.

Kohout, J., Brabcová, D., Ježková, M. Znalosti o epilepsii a stigmatizace související s touto nemocí u studentů učitelství. In MAREŠ, J. (ed.) Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2017. ISBN 978-80-7392-268-9.

Brabcová, D., Kohout, J. Souvislost stresu a náchylnosti k neuroticismu s bolestmi krční páteře a efektivita rehabilitační léčby. In BABOŠEK,R., KOUKOLA,B.  (ed.) Sborník abstrakt z 23. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2016. ISBN I978-80-7464-827- 4

Kohout, J., Brabcová, D. Psychometrické ověření české verze Škály vnímaného stresu. . In BABOŠEK,R., KOUKOLA,B.  (ed.) Sborník abstrakt z 23. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2016. ISBN I978-80-7464-827- 4

Brabcova, D., Kršek, P., Kohout, J. Znalosti budoucích učitelů o epilepsii a jejich postoje k lidem s touto nemocí (2015, září). Konference ČAPV.

Další publikace:

Kršek, P., Brabcová, D., Valouchová, L., Liška, A., & Kohout., J. (2012). Epilepsie a škola: souhrnný průvodce tématikou pro učitele. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení EpiStop.

Příspěvek na konferenci, sympoziu, odborném setkání                                                       

Brabcová, D., Beňová, B., Kršek, P., Kohout J. (2016, květen). Systematický přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy. 50. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE.

Kršek, P., Brabcová, D.(2016, říjen) Co určuje kvalitu života u pacientů s epilepsií? Průhonice

Brabcová, D., Kršek, P. (2015, květen). Dotazníky kvality života: Co nám mohou říci o dětech se záchvaty? 49. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Kršek, P., Maulisová,A., Komárek,V., Brabcová, D. (2015, květen). Kvalita života u dětí s epilepsií a význam jejího sledování. 49. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE.

Brabcová, D. (2014, listopad) Možnosti sledování kvality života u dětí s epilepsií. Klinika dětské neurologie, 2. LF UK, Praha.

Brabcová, D. (2011, prosinec). Znalosti a postoje učitelů k epilepsii. Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň.

Brabcová, D. (2010, prosinec). Mezinárodní srovnávací studie kvality po kardiologických traumatech. Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň.