Aktuality

Sociální pedagogika (KS)

Bakalářské studium

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE (7507 B)

Sociální pedagogika

Obor Sociální pedagogika realizuje Pedagogická fakulta ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci

 
Garant studia

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Místnost: D 206
Telefon: 387 773 360
E-mail: mproch@pf.jcu.cz

 
Okruhy k SZZ SOP


Pokyny k SZZ a obhajobám bakalářských prací

 
Témata bakalářských prací

 
Přijímací řízení 2014/2015

 
Studijní plán

 

Rozvrh AR 2014/15 - zimní semestr - 1. ročník (.pdf)

Rozvrh AR 2014/15 - zimní semestr - 2. ročník (.pdf)

Rozvrh AR 2014/15 - zimní semestr - 3. ročník (.pdf)

 

Cíle studijního programu:

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro pracovníky z různých oblastí veřejné správy (státní správy i samosprávy), poskytuje ale také přípravu pracovníkům z veřejných institucí, které se zabývají sociální prací, prevencí a bezpečnostními otázkami (nadace, neziskové organizace, soukromé bezpečnostní služby, vzdělávací instituce).
 Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry reformy veřejné správy, a to především ve směru posílení profesionality činnosti v oblasti sociální, preventivní a výchovné práce. Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností, podpůrná je snaha budovat proklientsky orientované pojetí práce a posilovat takové pojetí profese, jehož součástí je pomáhající a poradenská činnost. Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

Studijní obor Sociální pedagogika je otevírán v kombinované formě.

Kombinovaná forma studia představuje především možnost získat vysokoškolské vzdělání pro již zaměstnané dospělé osoby. Jedná se o zájemce o studium, kteří usilují ve svých povoláních o zvýšení kvalifikačních předpokladů a o kariérní postup.

Organizace studia:

Po stránce organizační zajistíme výuku v kombinovaném studiu formou soustředění (přednášky, semináře), individuálních konzultací a samostudia. Soustředění budou probíhat maximálně 20 vyučovacích dnů v akademickém roce (4 týdenní soustředění).
 V 1. - 3. semestru budou soustředění orientována na každý sudý pátek, ve 4. - 6. semestru bude studium organizováno v celistvějších blocích (2 × 4 dny za semestr) s vyšším podílem řízeného samostudia.