PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Vedení fakulty

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
e-mail: dekanat@pf.jcu.cz

Děkan:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

tel.: 387 773 021
e-mail: dekan@pf.jcu.cz
místnost J 212
 

 

Tajemnice:

Ing. Jana Lopourová, Ph.D.

tel.: 387 773 022
e-mail: lopourova@pf.jcu.cz
místnost J 210

  • hospodaření a vnitřní správa fakulty, investiční rozvoj

 

Proděkani:

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

proděkan pro akreditace, další formy vzdělávání a spolupráci s praxí
zástupce děkana

te.: 387 773 049
e-mail: prochazka@pf.jcu.cz
místnost J 522
 
úřední hodiny: úterý 12.00 - 13.30

 

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

proděkanka pro studium
tel.: 387 773 090, 739 323 431
e-mail: hbinter@pf.jcu.cz
místnost J 205
 
úřední hodiny: pondělí 8.30 - 11.30

 

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj
tel.: 387 773 018
e-mail: tlusty@pf.jcu.cz
místnost J 524
 
úřední hodiny: dle domluvy s referentkou odd. vědy a zahraničních styků (Mgr. L. Činčurová - tel. 387 773 048, e-mail: cincurov@pf.jcu.cz)

 

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
tel.: 387 773 205
e-mail: betakova@pf.jcu.cz
místnost TL 305
 

 

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka