Symbol PF Způsob generování uživatelského jména a hesla pro zaměstnance PF JU

Toto uživatelské jméno se používá pro přístup do počítačových učeben PF JU (J136, J236, J242, J243, J327, TL301 a všechny „učitelské“ počítače napojené na projekční zařízení v učebnách), fakultního e-mailu, některých částí Moodle, portálu JU a portálu IS/STAG. 1

 

Uživatelské jméno - pro účty generované:

 1. do 28. září 2007 - dle domluvy
 2. po 28. září 2007 - uživatelské jméno se skládá z prvního písmene křestního jména a celého příjmení bez diakritiky.

  Příklad č. 1.: Zaměstnanec PF JU se jmenuje Ján Studený, jeho uživatelské jméno bude: jstudeny, e-mail: jstudeny@pf.jcu.cz

  Příklad č. 2.: Zaměstnanec FF JU se jmenuje Čeněk Pěšák, jeho uživatelské jméno bude: cpesak, e-mail: cpesak@pf.jcu.cz

 

Výchozí heslo - pro účty generované:

 1. do 28. září 2007 - dle přání zaměstnance
 2. po 28. září 2007 - heslo se skládá z druhého písmene křestního jména, druhého písmene z příjmení bez diakritiky a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla bez lomítka. První písmeno je v heslu vždy velké.

  Př. č. 1.: Zaměstnanec PF JU se jmenuje Ján Studený, jeho rodné číslo je: 750412/5789, uživatelské jméno: jstudeny. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména (JAn), druhého písmene z příjmení (Studený) bez diakritiky a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla (7504125789) bez lomítka. Výsledné heslo bude: At125789

  Př. č. 2.: Zaměstnanec FF JU se jmenuje Čeněk Pěšák, jeho rodné číslo je: 6510220574, uživatelské jméno: cpesak. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména (ČEněk), druhého písmene z příjmení (Pešák) bez diakritiky! a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla (6510220574) bez lomítka. Výsledné heslo bude: Ee220574

 

Uživatelský účet začíná být aktivní v den nástupu do zaměstnání dle mzdové agendy a přestane fungovat následující kalendářní den po ukončení pracovního poměru nebo jiné formy pracovněprávního vztahu (dohoda o provedení práce, apod).

 


1 Toto uživatelské jméno nelze použít pro finanční informační systém (FIS), OBD, apod.