Symbol PF Změna hesel 24. 3. 2008 - zaměstnanci PF a FF JU

Z důvodu nasazení tzv. identity managementu na JU je nutné provést změnu hesel. Chápeme, že je to velmi citlivá záležitost, proto tuto informaci dáváme s předstihem na vědomí a snažíme se minimalizovat potenciální problémy. Tato změna proběhne 24. 3. 2008 (velikonoční pondělí).

Heslo do fakultní elektronické pošty zůstane stejné. Změní se heslo pro přihlášení do počítačových učeben na stejné heslo jako pro přihlášení do elektronické pošty, tzn. hesla budou jednotná. Pokud si změníte heslo po 25. 3. 2008 buď na elektronickou poštu nebo v počítačové učebně, změní se heslo i v druhém systému včetně portálu orgstr.jcu.cz.