Symbol PF Sebehodnotící zprávy - stažení souboru

název oboru:
Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy

soubory:
Zpráva garanta oboru za rok 2016
Dodatek k sebehodnotící zprávě studijního programu (oboru) za rok 2017
Příloha č. 1 k Dodatku k sebehodnotící zprávě studijního programu za rok 2017

 

heslo pro stažení: