Symbol PF Opatření děkana č. 5/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2001
K PROVOZU BUDOV PF JU

Prot. děk.: 21/22/3/2001 České Budějovice 20. 3. 2001

V souvislosti se zajištěním ochrany majetku, bezpečnosti práce a potřebami zajištění provozu pro činnost fakulty stanovuji následující provozní režim hlavních objektů PF JU:

1) Objekty Jeronýmova, Dukelská a Kněžská

Vzhledem k tomu, že dnem 1. 4. 2001 v 01.00 hod. bude ve výše uvedených objektech zaveden nový systém kódování a uzavírání objektů, upozorňuji na provozní dobu, která je stanovena takto:

Jeronýmova 10/8: Po - Čt   6.00 - 21.30 hod.
    6.00 - 18.00 hod.
 
Dukelská 7/9: Po - Čt   6.00 - 21.30 hod.
    6.00 - 18.00 hod.
 
Kněžská 35: Po - Čt   6.00 - 20.00 hod.
    6.00 - 18.00 hod.

Ve všech výše uvedených objektech budou ke dni 2. 4. 2001 vyměněny vložky FAB ve vchodových a některých ostatních dveřích a původní klíče nebude možné použít. Všichni zaměstnanci, kteří tyto klíče vlastní, je vrátí vedoucímu oddělení údržby. Nadále budou mít přístup ke kódovacímu zařízení a klíče od budov pouze zaměstnanci odpovědní za jejich obsluhu.

Stávající systém kódování bude změněn a původně stanovené kódy budou nepoužitelné.

Za otevírání, uzavírání a kódování objektů budou odpovědni tito zaměstnanci PF JU:

Jeronýmova 10/8:   Zdeněk Vacek - školník
Václav Podlešák
Antonín Farkota
Václav Hálek
 
Dukelská 7/9:   Zdeněk Vacek
Václav Podlešák
Antonín Farkota
Václav Hálek
Valerie Horáková - vrátná
 
Kněžská 35:   Václav Podlešák - školník
Zdeněk Vacek
Antonín Farkota
Václav Hálek

Tito zaměstnanci v uvedeném pořadí zajistí provoz budov v době pracovního týdne a ve výjimečných případech (konání konferencí, seminářů, kombinovaného studia) též v sobotu nebo v neděli. Tyto případy je nutné včas jako požadavky nahlásit tajemnici fakulty, vzhledem k tomu, že práce školníků v sobotu a neděli je nad rámec jejich pracovních povinností.

 

2) Objekty Rožnov a Sady

Objekty Rožnov a Sady jsou užívány katedrou hudební výchovy a ateliérem arteterapie.

Provoz objektu Rožnov řídí katedra hudební výchovy a ateliér arteterapie a jsou za něj odpovědni vedoucí pracovišť a zaměstnanci jimi určení.

Provoz objektu Sady řídí a odpovídá za něj katedra hudební výchovy s tím, že odpolední uzavírání budovy a kontrolu v průběhu dne vykonávají školníci budov Jeronýmova a Kněžská.

Všichni zaměstnanci, kteří vlastní klíče od budovy, jsou povinni dbát na ochranu majetku umístěného v budově a v době nízké frekvence provozu budovu za sebou uzamykat.

 

3) Knihovna PF JU - Husova

Pro provoz objektu knihovny zůstávají v platnosti dosavadní podmínky.

 

Provoz o prázdninách bude upraven zvláštním nařízením.

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF