Symbol PF Opatření děkana č. 1/2006

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2006
O ZMĚNĚ DATA DĚKANSKÉHO DNE

Datum děkanského dne je v harmonogramu akademického roku 2005/2006 stanoveno na úterý 9. května 2006. Vzhledem k tomu, že sportovní akce, které pořádají katedry tělesné výchovy na Pedagogické fakultě JU a na Zemědělské fakultě JU, probíhají tradičně v týž den na týchž sportovištích, stanovuji datum děkanského dne na Pedagogické fakultě JU

na středu 10. května 2006.

V tento den neprobíhá na Pedagogické fakultě JU výuka v prezenčním studiu. Konají se sportovní akce, které organizují obě výše uvedené fakulty a jejich katedry tělesné výchovy, popř. se konají předem dohodnuté pevně smluvené akce kateder.

V Českých Budějovicích 20. dubna 2006

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF