Symbol PF Opatření děkanky č. 1/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 1/2007
KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

V souladu s ustanoveními § 236 zákoníku práce, platného od 1. 1. 2007, kolektivní smlouvou Jihočeské univerzity a zákonem č. 586/92 o daních z příjmů v platném znění stanoví Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity podmínky poskytování příspěvku na závodní stravování zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru na Pedagogické fakultě JU:

Pedagogická fakulta JU poskytne svým zaměstnancům příspěvek na závodní stravování v průběhu jedné pracovní směny na jedno hlavní jídlo:

  • ve výši 55 % hodnoty nakupované stravenky, která reprezentuje jedno hlavní jídlo, (při hodnotě stravenky 60,- Kč přispívá PF JU částkou 33,- Kč) nebo ve výši provozních nákladů vlastního stravovacího zařízení, tj. menzy JU (v podmínkách roku 2007 přispívá JU částkou 26,- Kč), u zaměstnanců s pracovním úvazkem v rozsahu 0,80 (včetně) až 1,00,
  • ve výši 40 % hodnoty nakupované stravenky (při hodnotě stravenky 60,- Kč přispívá PF JU částkou 24,- Kč) nebo tomu odpovídajícímu podílu na výši provozních nákladů menzy JU (v podmínkách roku 2007 přispívá PF JU částkou 20,- Kč), u zaměstnanců s pracovním úvazkem kratším než 0,80, ne však menším než 0,375 (tj. úvazek, který odpovídá odpracovaným 3 hodinám denně).

Nárok na příspěvek na závodní stravování nenáleží zaměstnanci na služební cestě trvající déle než 5 hodin a dle ustanovení kolektivní smlouvy JU v době dovolené a pracovní neschopnosti.

Toto opatření ruší opatření děkana PF JU č. 3/2004 ze dne 8. 3. 2004 ke stravování zaměstnanců a vstupuje v platnost dne 1. 1. 2007.

V Českých Budějovicích dne 6. 2. 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF