Symbol PF Opatření děkanky č. 2/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 2/2007
O POPLATCÍCH SPOJENÝCH SE STUDIEM V AKADEMICKÉM ROCE 2006/2007

Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích bez jakýchkoliv dalších úprav používá pro akademický rok 2006/2007 poplatky spojené se studiem tak, jak jsou stanoveny v Opatření rektora číslo R57 z 9. května 2006.

V Českých Budějovicích dne 15. března 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF