Symbol PF Opatření děkanky č. 1/2009

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 1/2009
o blokaci učeben pro konání státních zkoušek a přijímacích zkoušek

 

Pro zajištění hladkého průběhu všech činností, které na Pedagogické fakultě JU ve zkouškovém období zároveň probíhají, jsou katedry povinny:

  • nahlásit studijnímu oddělení podklady pro sestavení harmonogramu státních zkoušek a přijímacích zkoušek
  • blokovat v IS STAG přidělené učebny.

Toto opatření vstupuje v platnost dnem vyhlášení.

 

V Českých Budějovicích 9. března 2009

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF