Symbol PF Opatření děkanky č. 5/2009

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 5/2009
DOPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 3/2008
O PRŮBĚHU STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

 

V části 5 Průběh studia se v odstavci f. doplňuje poslední věta:

Tato zpráva o výsledcích studia nahrazuje udělení zápočtu za předmět Doktorandská praxe, o které se zmiňuje Studijní zkušební řád JU, část pátá, čl. 38, odst. 2.

 

 

V Českých Budějovicích 26. 5. 2009

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF