Symbol PF Opatření děkana č. 6/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2012
O ORGANIZACI STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU
V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013

 

 1. Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) včetně obhajoby kvalifikačních prací, se konají v zimním (únorovém), letním (červnovém) a podzimním (srpnovém) termínu ve všech studijních oborech.
 2. Vedoucí jednotlivých pracovišť ustanoví garanta SZZ. Jeho jméno oznámí proděkanovi pro studium.
 3. Studenti se hlásí k jednotlivým částem SZZ prostřednictvím elektronické přihlášky umístěné na www.pf.jcu.cz.
 4. Po uplynutí mezního termínu pro podání přihlášky harmonogram SZZ zpracuje příslušná garantující katedra, kontrolu splnění povinností pro konání SZZ provede studijní oddělení. Případné termínové kolize vyřeší katedry ve spolupráci se studijním oddělením.
 5. V jednooborových bakalářských oborech se student hlásí k SZZ až v okamžiku, kdy získá 180 kreditů v předepsané skladbě. Hlásí se ke všem částem SZZ v jednom termínu současně. V případě neúspěchu u části SZZ opakuje student pouze tuto část.
 6. Katedry navrhnou proděkanovi pro studium členy komisí SZZ, komise děkan jmenuje následně a toto jmenování uloží na děkanátu Pedagogické fakulty JU.
  Pro katedry jsou závazná data:
  do 25. 01. 2013 pro zimní termín
  do 10. 05. 2013 pro letní termín
  do 31. 07. 2013 pro podzimní termín
 7. Termíny SZZ:

  Zimní termín:

  Studijní obor Termín
  konání SZZ
  Přihláška
  k SZZ
  Splnění
  podmínek pro
  konání SZZ
  Odevzdání
  kvalifikační práce

  (bakalářské, resp. diplomové)
  Zveřejnění
  harmonogramu SZZ
  strukturované studium učitelství
  (bakalářské dvouooborové)
  04. 02. 2013 -
  15. 02. 20133)
  do 20. 01. 20132) do 18. 01. 2013 do 04. 01. 20131) katedry na svých
  nástěnkách
  do 25. 01. 2013
  a v kopii stud. odd.
  dobíhající dvouoborové studium
  (programy M7503 a M7504)
  bakalářské jednooborové studium
  magisterské studium
  učitelství pro 1. stupeň ZŠ

   

  Letní termín:

  Studijní obor Termín
  konání SZZ
  Přihláška
  k SZZ
  Splnění
  podmínek pro
  konání SZZ
  Odevzdání
  kvalifikační práce

  (bakalářské, resp. diplomové)
  Zveřejnění
  harmonogramu SZZ
  strukturované studium učitelství
  (bakalářské dvouooborové)
  20. 05. 2013 -
  07. 06. 20133)
  do 05. 05. 20132) do 03. 05. 2013 do 30. 04. 20131) katedry na svých
  nástěnkách
  do 10. 05. 2013
  a v kopii stud. odd.
  dobíhající dvouoborové studium
  (programy M7503 a M7504)
  bakalářské jednooborové studium
  magisterské studium
  učitelství pro 1. stupeň ZŠ

   

  Podzimní termín:

  Studijní obor Termín
  konání SZZ
  Přihláška
  k SZZ
  Splnění
  podmínek pro
  konání SZZ
  Odevzdání
  kvalifikační práce

  (bakalářské, resp. diplomové)
  Zveřejnění
  harmonogramu SZZ
  strukturované studium učitelství
  (bakalářské dvouooborové)
  26. 08. 2013 -
  30. 08. 20133)
  do 30. 06. 20132) do 28. 06. 2013 do 28. 06. 20131) katedry na svých
  nástěnkách
  do 31. 07. 2013
  a v kopii stud. odd.
  dobíhající dvouoborové studium
  (programy M7503 a M7504)
  bakalářské jednooborové studium
  magisterské studium
  učitelství pro 1. stupeň ZŠ

   

  1) Katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.
  2) Vyplněním elektronické přihlášky na www.pf.jcu.cz
  3) Studující obory zcela nebo částečně zajišťované ústavy FF JU v termínech ústavů FF JU. Studenti oboru SOP též v termínech FM VŠE v Jindřichově Hradci.

 

V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF