Symbol PF Opatření děkana č. 3/2016

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2016
O PŘESTUPECH V RÁMCI JIHOČESKÉ UNIVERZITY

 

 

 1. Na základě čl. 29 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích může student v rámci Pedagogické fakulty JU požádat o přestup na jinou formu studia nebo na jiný studijní obor nebo aprobační předmět téhož nebo jiného studijního programu.
 2. Přestup je možné povolit za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:
   
  1. doporučující vyjádření garantujících kateder,
  2. splnění podmínek alespoň 1. roku studia na původním oboru,
  3. úspěšné absolvování přestupové zkoušky*), pokud ji garantující katedry vyžadují, resp. ji stanoví děkan.

  *) obsah a podmínky přestupové zkoušky stanoví garantující katedra

 

Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 5/2015 ze dne 7. května 2015.

 

 

V Českých Budějovicích 10. března 2016

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF