Symbol PF Opatření děkana č. 7/2016

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2016
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2016

 

V souladu s Opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 333 k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Jana Lopourová, Ph.D. - předsedkyně prověrkové komise
  • Michal Pfeffer - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek v roce 2016 bude v souladu s opatřením rektora JU č. R 333 ze dne 7. 10. 2016.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 15. 1. 2017, zajistí tajemník prověrkové komise.

 

V Českých Budějovicích 7. 12. 2016

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF