Symbol PF Opatření děkana č. 2/2018

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2018
GRANTOVÉ SCHÉMA NA PODPORU AKTIVIT POŘÁDANÝCH
U PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY

 

Děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje Grantové schéma na podporu aktivit pořádaných k 70. výročí založení českobudějovické Pedagogické fakulty.

Žadatelé o grantovou podporu: všichni členové akademické obce PF JU (akademičtí pracovníci a studenti), jednotlivá pracoviště PF JU

Podporované činnosti: výstavy, koncerty, konference, soutěže, workshopy ad., vztahující se k tvůrčí a pedagogické činnosti uskutečňované na PF JU

Forma a výše podpory: max. 25 tis. Kč (do vyčerpání alokované částky: 500 tis. Kč)

Uznatelné náklady: vybrané neinvestiční náklady (nebude podporováno občerstvení a odměny zaměstnancům PF JU)

Doba platnosti grantového schématu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Termíny pro podání žádostí: průběžně od února 2018 do listopadu 2018 s těmito čtyřmi uzávěrkami (mezními termíny pro podání):

  • do 15. 2. 2018
  • do 15. 4. 2018
  • do 15. 9. 2018
  • do 15. 11. 2018

Termíny vyhlášení výsledků: vždy 5 pracovních dnů po uzávěrce

Kontaktní adresa pro sběr žádostí: misa@pf.jcu.cz

Formulář žádosti o přidělení finančních prostředků je přílohou tohoto opatření.

 

Toto opatření je platné pro období od 6. 2. 2018 do 31. 12. 2018.

 

 

V Českých Budějovicích dne 6. 2. 2018

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

Příloha: Formulář žádosti o přidělení finančních prostředků

 

 

stáhnout dokument: PDF