Symbol PF Opatření děkanky č. 13/2018

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 13/2018
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2018

 

V souladu s Opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích číslo R 385 k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Jana Lopourová, Ph.D. – předsedkyně prověrkové komise
  • Michal Pfeffer – organizace prověrek
  • Václav Hálek – tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek v roce 2018 bude v souladu s opatřením rektora JU číslo R 385 ze dne 12. 9. 2018.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 11. 1. 2019, zajistí tajemník prověrkové komise.

 

V Českých Budějovicích 4. 12. 2018

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF