Symbol PF Opatření děkanky č. 4/2019

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 4/2019
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020 PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

V souladu s Opatřením rektora JU č. R 395 ze dne 12. 2. 2019 stanovuji harmonogram akademického roku 2019/2020 pro celoživotní vzdělávání.

 

Zimní semestr

 

Zápis nově přijatých účastníků poslední srpnový týden (konkrétní termín obdrží přijatí zájemci se sdělením o přijetí k CŽV)
 
Zápis předmětů do zimního semestru AR 2019/2020 01. 09. 2019 - 29. 09. 2019
 
Úhrada úplaty za zimní semestr CŽV (nelze hradit dříve!) 01. 10. 2019 - 31. 10. 2019
 
Žádost o uznání předmětů do 31. 10. 2019
 
Výuka v rámci CŽV dle rozvrhu programu CŽV

 

Mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

poslední semestry   11. 01. 2020
ostatní   15. 03. 2020

 

Termín odevzdání zadání závěrečných prací od odborných konzultantů Centru DVPP 01. 10. 2019 - 31. 10. 2019
 
Termín nahlášení odborných konzultantů Centru DVPP
(pro účastníky, kteří budou v LS konat závěrečné zkoušky)
01. 10. 2019 - 20. 12. 2019
 
Zveřejnění termínů závěrečných zkoušek 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
(pokud není garantem programu stanoveno jinak)
 
Přihlašování k závěrečným zkouškám (vč. čekatelů) od 1. 12. 2019
(pokud není garantem programu stanoveno jinak)
 
Termín odevzdání závěrečných prací
(pro účastníky, kteří budou konat ZZ v ZS)
do 14. 12. 2019
(pokud není garantem programu stanoveno jinak)
 
Závěrečné zkoušky CŽV 13. 01. 2020 - 14. 02. 2020
(pokud není garantem programu stanoveno jinak)
 
Den otevřených dveří 17. 01. 2020

 

 

Letní semestr

 

Zápis nově přijatých účastníků v 1. polovině ledna (konkrétní termín obdrží přijatí zájemci se sdělením o přijetí k CŽV)
 
Zápis předmětů do letního semestru AR 2019/2020 09. 02. 2020 - 16. 02. 2020
 
Úhrada úplaty za letní semestr CŽV (nelze hradit dříve!) 16. 2. 2020 - 15. 3. 2020
 
Žádost o uznání předmětů do 15. 03. 2020
 
Výuka v rámci CŽV dle rozvrhu programu CŽV

 

Mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

poslední semestry   30. 05. 2020
ostatní   31. 08. 2020

 

Termín odevzdání zadání závěrečných prací od odborných konzultantů Centru DVPP 02. 01. 2020 - 31. 01. 2020
 
Termín nahlášení odborných konzultantů Centru DVPP
(pro účastníky, kteří budou v ZS konat závěrečné zkoušky)
01. 05. 2020 - 01. 09. 2020
 
Zveřejnění termínů závěrečných zkoušek 15. 04. 2020 - 30. 04. 2020
(pokud není garantem programu stanoveno jinak)
 
Přihlašování k závěrečným zkouškám (vč. čekatelů) od 01. 05. 2020
(pokud není garantem programu stanoveno jinak)
 
Termín odevzdání závěrečných prací
(pro účastníky, kteří budou konat ZZ v LS)
do 16. 05. 2020
(pokud není garantem programu stanoveno jinak)
 
Závěrečné zkoušky CŽV 01. 06. 2020 - 30. 06. 2020
(pokud není garantem programu stanoveno jinak)
 
Soutěž Studentská inovace praxí 07. 05. 2020

 

 

V Českých Budějovicích 28. 3. 2019

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF