Symbol PF Výsledky voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity pro období 2009-2011

Výsledky voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity
pro období 2009-2011

Voleb se zúčastnilo 1704 voličů z celkového počtu 11 529 členů akademické obce Jihočeské univerzity, což je celkem 14,8 % .

Seznam zvolených zástupců do Akademického senátu JU z jednotlivých součástí Jihočeské univerzity (řazeno podle počtu získaných hlasů):

 

Ekonomická fakulta JU (počet voličů: 312, tj. 19 % členů akademické obce EF)

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Řehoř Petr, Ing., Ph.D. Katedra řízení
Škodová Parmová Dagmar, Dr., Ing. Katedra řízení
Dvořák Vladimír, Mgr. Katedra obchodu a cestovního ruchu

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Alina Jiří, Ing. Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.)
Pavezová Iveta, Ing. Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.)

 

Filozofická fakulta JU (počet voličů: 211, tj. 31,4 % členů akademické obce FF)

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Ústav
Smíšek Rostislav , PhDr., Ph.D. Historický ústav
Ryantová Marie, doc. PhDr., CSc. Ústav archivnictví a PVH
Bauer Michal, doc. PaedDr., Ph.D. Ústav bohemistiky

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Brdek Zdeněk, Mgr. Dějiny novější české literatury (Ph.D.)
Vojtová Petra Kulturní historie (Mgr.), Italský jazyk (Bc.)

 

Pedagogická fakulta JU (počet voličů: 367, tj. 10,4 % členů akademické obce PF)

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Petr Jan, Mgr., Ph.D. Katedra biologie
Suda Stanislav, MgA., Ph.D. Katedra pedagogiky a psychologie
Jandová Renata, Mgr. Katedra pedagogiky a psychologie

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Koukal Martin Učitelství pro 1. stupeň základních škol (Mgr.)
Štěpánková Radka Matematika - zeměpis (Mgr.)

 

Přírodovědecká fakulta JU (počet voličů: 270, tj. 28,2 % členů akademické obce PřF)

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Ústav/katedra
Riegert Jan, Mgr., Ph.D. Katedra zoologie
Dostálková Iva, RNDr., Ph.D. Ústav aplikované informatiky
Okrouhlík Jan, Mgr. Katedra fyziologie živočichů

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Kasalický Vojtěch, Mgr. Hydrobiologie (Ph.D.)
Hosnedl Pavel, Bc. Aplikovaná ekologie (NMgr.)

 

Teologická fakulta JU (počet voličů: 129, tj. 13,2 % členů akademické obce TF)

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Žlábková Iva, Mgr. Katedra pedagogiky
Kaplánek Michal, doc., Th.D. Katedra pedagogiky
Štěch František, Mgr., Th.D. Katedra systematické a ekumenické teologie

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Křenková Eva Pedagogika volného času (Bc.)
Sattran Jan Pedagogika volného času (Bc.)

 

Zdravotně sociální fakulta JU (počet voličů: 154, tj. 6,7 % členů akademické obce ZSF)

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Doskočil Ondřej, Mgr. et Mgr. Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích
Kotrbová, Květoslava, MUDr., Ph.D. Katedra veřejného a sociálního zdravotnictví
Šnorek Václav, Mgr. Katedra psychologie a speciální pedagogiky

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Staníková Anna Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Bc.)
Fošum Pavel, Bc. Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (NMgr.)

 

Zemědělská fakulta JU (počet voličů: 203, tj. 14,4 % členů akademické obce ZF)

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Maršálek Miroslav, doc. Ing., CSc. Katedra speciální zootechniky
Kukačka Ladislav, PaedDr., Ph.D. Katedra tělesné výchovy
Vejčík Antonín, Ing., CSc. Katedra speciální zootechniky

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Vondruška Jakub Všeobecné zemědělství (Mgr.)
Královec Jan Všeobecné zemědělství (Mgr.)

 

Mimofakultní akademická obec (počet voličů: 58, tj. 46 % členů mimofakultní obce)

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Ústav
Kaftan David, Mgr., Ph.D. Ústav fyzikální biologie
Žlábek Vladimír, Ing., Ph.D. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Kouřil Jan, doc. Ing., Ph.D. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Kouba Antonín, Ing. Rybářství (Ph.D.)
Zayats Vasilina, Ing. Biofyzika (Ph.D.)

 


 

Seznam náhradníků do Akademického senátu JU z jednotlivých součástí Jihočeské univerzity:

 

Ekonomická fakulta JU

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Vojtko Viktor, Ing. Katedra obchodu a cestovního ruchu
Rost Michael, Ing., Ph.D. Katedra aplikované matematiky a informatiky
Šmejkal Antonín, Ing. Katedra ekonomiky
Holátová Darja, doc. Ing., Ph.D. Katedra řízení

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Tesař Martin, Ing. Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.)

 

Filozofická fakulta JU

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Ústav
Broučková Veronika, Mgr., Ph.D. Ústav bohemistiky
Pešek Ondřej, PhDr., Ph.D. Ústav romanistiky

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Ivanega Jan, Bc. Historie (NMgr), Dějiny umění (Bc.)

 

Pedagogická fakulta JU

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Pexa Petr, PaedDr. Katedra informatiky
Vančura Michal, Mgr, Ph.D. Katedra geografie
Smolka Vladislav, PhDr., Ph.D. Katedra anglistiky
Krejčí Milada, doc. PaedDr., CSc. Katedra výchovy ke zdraví
Samková Libuše, RNDr., Ph.D. Katedra matematiky
Krásová Petra, PhDr., Ph.D. Katedra tělesné výchovy a sportu
Matyušová Zdeňka, doc. PaedDr., Ph.D. Oddělení ruského jazyka a literatury

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Nohavová Alena Pedagogická psychologie (Mgr.)
Švehla Jiří Matematika - výpočetní technika (Mgr.)
Tlustý Tomáš Tělesná výchova - výpočetní technika (Mgr.)
Křiklánová Lenka Tělesná výchova - zeměpis (Mgr.)
Bělinová Lucie Biologie - chemie (Mgr.)

 

Přírodovědecká fakulta JU

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Ústav/katedra
Vrba Jaroslav, RNDr., CSc. Katedra biologie ekosystémů
Foltan Pavel, Mgr. Entomologický ústav

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Duda Pavel, Bc. Zoologie (NMgr.)
Vaněček Zdeněk, Mgr. Botanika (Ph.D.)
Dufek Luboš Biologie (Bc.)
Juráň Josef Biologie (Bc.)

 

Teologická fakulta JU

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Křišťan Alois, Ing. Dr., Th.D. Katedra praktické teologie
Mackerle Adam, ThLic. Katedra biblických věd
Novotný Michal, Mgr. Oddělení jazyků TF JU
Weis Martin, doc. ThLic. PaedDr., Th.D. Katedra církevních dějin a patristiky
Heider Daniel, Mgr., Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Kormúthová Anna Pedagogika volného času (Bc.)
Vrábková Zuzana, Bc. Pedagogika volného času (NMgr.)
Štěchová Jana Pedagogika volného času (Bc.)
Navarová Libuše Teologie (Mgr.)

 

Zdravotně sociální fakulta JU

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Zimmelová Petra, Mgr., Ph.D. Katedra klinických oborů
Novotný Aleš, Mgr. Katedra sociální práce a sociální politiky
Prouza Daniel, JUDr. et Ing., Ph.D. Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky
Kubelová Veronika, Mgr. Katedra sociální práce a sociální politiky
Stasková Věra, Mgr. Katedra ošetřovatelství

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Hořáková Lucie Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Bc.)
Březinová Andrea, Mgr. Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů (Ph.D.)
Attl Karel, JUDr. Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů (Ph.D.)
Vejdělková Zdeňka Speciální pedagogika - vychovatelství (Bc.)
Špuláková Jitka Speciální pedagogika (Bc.)

 

Zemědělská fakulta JU

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Katedra
Štěrba Zdeněk, Ing., Ph.D. Katedra rostlinné výroby
Dadáková Eva, Ing., Ph.D. Katedra aplikované chemie a učitelství chemie
Bárta Jan, Ing., Ph.D. Katedra rostlinné výroby
Novotná Romana, Ing., Ph.D. Katedra travních ekosystémů a horského zemědělství
Rajchard Josef, doc., RNDr., Ing., Ph.D. Katedra biologických disciplin
Kváč Martin, doc., Ing., Ph.D. Katedra anatomie a fyziologie hospodářských zvířat

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Zábranský Luboš Agroekologie (Bc.)
Raabová Marcela, Ing. Zoohygiena a prevence chorob hosp. zvířat (Ph.D.)
Doul Lukáš, Ing. Ochrana rostlin (Ph.D.)
Váchová Aneta Zootechnika (Bc.)
Šťastná Jana, Ing. Zoohygiena a prevence chorob hosp. zvířat (Ph.D.)

 

Mimofakultní akademická obec

akademičtí pracovníci:

Příjmení, jméno, titul Ústav
Minofar Babak, RNDr., Ph.D. Ústav fyzikální biologie

studenti:

Příjmení, jméno, titul Studijní obor
Marková Lucie, Mgr. Biofyzika (Ph.D.)
Štumbauer Václav, Ing. Biofyzika (Ph.D.)

 

V Českých Budějovicích 28. 5. 2009

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
předseda HVK