Symbol PF Přijímací řízení 2019/2020

Bakalářské studium

 

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

 

Bakalářské tříleté jednooborové

Kód stud.
programu
Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
B1301 Geografie 1301R021 Geografie pro veřejnou správu, GEVES (PS – 3 roky) 25
B7401 Tělesná výchova a sport 7401R005 Tělesná výchova a sport (jednooborové), BTV1 (PS – 3 roky) 25
B7506 Speciální pedagogika 7506R051 Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy, MŠSp (PS – 3 roky) 25
B7701 Psychologie 7701R005 Psychologie, PSYCH (PS – 3 roky) 50
7701R012 Arteterapie, ARTE3 (KS – 3 roky)
B7507 Specializace v pedagogice 7502R011 Sociální pedagogika, SOPk (KS – 3 roky)  
7531R001 Učitelství pro mateřské školy, MŠp, MŠk (PS – 3 roky, KS – 3 roky)
7507R034 Výchova ke zdraví, VKZp, VKZk (PS – 3 roky, KS – 3 roky)
7507R001 Informační technologie a e-learning, ITEp (PS – 3 roky)
7507R069 Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání, ZVTp, ZVTk (PS – 3 roky, KS – 3 roky)
7507R071 Přírodovědná a ekologická výchova, PEV (PS – 3 roky)

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (7507R069) nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.

 

 

Bakalářské tříleté jednooborové (vedoucí k učitelství pro SŠ)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia
B7507 Specializace v pedagogice 7507R028 Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), (HVk)u (PS – 3 roky)

 

 

Bakalářské tříleté jednooborové (vedoucí k učitelství pro ZŠ)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia
B7507 Specializace v pedagogice 7507R032 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), (VV)u (PS – 3 roky)

 

Bakalářské jednooborové učitelské programy v průvodci pro uchazeče

 

Bakalářské jednooborové neučitelské programy v průvodci pro uchazeče

 

 

Bakalářské tříleté dvouoborové (vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ)

Přihlášku lze podat na pevně stanovené kombinace dvou studijních oborů „se zaměřením na vzdělávání“ (viz níže). Kromě toho lze vytvářet a hlásit se na kombinace dvou různých studijních oborů, kde Fyzika, Informační technologie, Matematika, Technická výchova, Hudební výchova, Německý jazyk, Přírodopis – vše „se zaměřením na vzdělávání“ – bude v kombinaci s ostatními obory „se zaměřením na vzdělávání“, tj. s AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, Př, SV, TchV, TV, VKZ, VV a Z. Pedagogická fakulta JU přijme na tyto uchazečem vytvořené kombinace oborů všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení.

Kód stud. programu Název stud. programu STAG zkratka Název studijního oboru
(obory "… se zaměřením na vzdělávání")
(PS – 3 roky)
B7507,
resp. B7401
Specializace v pedagogice,
resp. Tělesná výchova a sport
AJu-Hu Anglický jazyk – Historie
AJu-NJu Anglický jazyk – Německý jazyk
AJu-Přu Anglický jazyk – Přírodopis
AJu-SVu Anglický jazyk – Společenské vědy
AJu-TVZu Anglický jazyk – Tělesná výchova a sport
ČJu-AJu Český jazyk a literatura – Anglický jazyk
ČJu-HVu Český jazyk a literatura – Hudební výchova
ČJu-NJu Český jazyk a literatura – Německý jazyk
ČJu-SVu Český jazyk a literatura – Společenské vědy
ČJu-VVu Český jazyk a literatura – Výtvarná tvorba
Fu-Chu Fyzika – Chemie
Fu-ITu Fyzika – Informační technologie
Fu-TchVu Fyzika – Technická výchova
Hu-NJu Historie – Německý jazyk
Hu-Zu Historie – Zeměpis
Mu-AJu Matematika – Anglický jazyk
Mu-ČJu Matematika – Český jazyk a literatura
Mu-Fu Matematika – Fyzika
Mu-Chu Matematika – Chemie
Mu-ITu Matematika – Informační technologie
Mu-Přu Matematika – Přírodopis
Mu-TchVu Matematika – Technická výchova
Mu-TVZu Matematika – Tělesná výchova a sport
Mu-Zu Matematika – Zeměpis
NJu-Přu Německý jazyk – Přírodopis
NJu-SVu Německý jazyk – Společenské vědy
NJu-VKZu Německý jazyk – Výchova ke zdraví
NJu-VVu Německý jazyk – Výtvarná tvorba
NJu-Zu Německý jazyk – Zeměpis
Přu-Chu Přírodopis – Chemie
Přu-TVZu Přírodopis – Tělesná výchova a sport
TchVu-ITu Technická výchova – Informační technologie
TchVu-TVZu Technická výchova – Tělesná výchova a sport
TVZu-NJu Tělesná výchova a sport – Německý jazyk
TVZu-SVu Tělesná výchova a sport – Společenské vědy
VKZu-AJu Výchova ke zdraví – Anglický jazyk
VKZu-Přu Výchova ke zdraví – Přírodopis
VVu-SVu Výtvarná tvorba – Společenské vědy
Zu-AJu Zeměpis – Anglický jazyk
Zu-Přu Zeměpis – Přírodopis
Zu-SVu Zeměpis – Společenské vědy
Zu-TVZu Zeměpis – Tělesná výchova a sport

 

Bakalářské dvouoborové učitelské programy v průvodci pro uchazeče