Symbol PF Seznam garantů CŽV za katedry

katedra slovanských jazyků a literatur odd. RJ – doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.
odd. ČJ – PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.
katedra informatiky PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
katedra matematiky doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
katedra germanistiky Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
katedra pedagogiky a psychologie doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
Mgr. Garabiková-Pártlová, Ph.D.
Mgr. Olga Malinovská, Ph.D.
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
katedra hudební výchovy doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
katedra anglistiky PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.
katedra aplikované fyziky a techniky doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
katedra geografie Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
katedra biologie RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
katedra společenských věd PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
katedra tělesné výchovy a sportu PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D.
katedra výchovy ke zdraví Mgr. Jan Schuster, Ph.D.