Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

Otevřené kurzy

Termín Název kurzu Cena kurzu za účastníka
25. 10. 2019
30. 10. 2019
Programování v jazyce Python 2 750,- Kč
6. 11. 2019
13. 11. 2019
22. 11. 2019
6. 12. 2019
Rozvíjení tvůrčího myšlení žáků v matematice 4 100,- Kč
8. 11. 2019 Digitální technologie v mateřských školách 1 400,- Kč
15. 11. 2019 Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty I 1 400,- Kč
18. 11. 2019
29. 11. 2019
9. 12. 2019
Pokročilý program moderních metod matematického vzdělávání 2 750,- Kč
22. 11. 2019
6. 12. 2019
Předškolní technická gramotnost 3 000,- Kč
29. 11. 2019 Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty II 3 500,- Kč
7. 12. 2019 Program GeoGebra ve výuce matematiky I 1 400,- Kč
7. 12. 2019
9. 12. 2019
10. 12. 2019
14. 12. 2019
Moderní metody matematického vzdělávání 4 100,- Kč
13. 12. 2019 Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání I 1 950,- Kč
13. 1. 2020
24. 1. 2020
Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání II 3 750,- Kč
17. 1. 2020
7. 2. 2020
5. 6. 2020
19. 6. 2020
Polytechnická výchova pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ 5 500,- Kč
4. 2. 2020 Badatelsky orientované vyučování biologie člověka pro učitele přírodopisu, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 1 400,- Kč
6. 3. 2020
3. 4. 2020
Badatelsky orientovaná výuka primární technické výchovy 2 500,- Kč
7. 3. 2020 Program GeoGebra ve výuce matematiky II 1 400,- Kč
28. 4. 2020 Vegetace a klima: Badatelská a terénní výuka k tématu role vegetace v životním prostředí člověka 1 850,- Kč

 

Kompletní nabídka kurzů

Šablonové kurzy pro učitele MŠ

Šablonové kurzy pro učitele ZŠ

Šablonové kurzy pro učitele SŠ

Šablonové kurzy pro učitele VOŠ