Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

všechna témata jsou akreditována v systému DVPP

Šablonové kurzy pro učitele VOŠ

Realizujeme nejen otevřené kurzy, ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci.
U otevřených kurzů najdete pod odkazem na anotaci kurzu odkaz na přihlášku. V případě, že kurz není v nabídce otevřených kurzů (není dostupná přihláška), kontaktujte nás s předběžným zájmem o dané téma na e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz.

Po domluvě je možné všechny kurzy z nabídky uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách. V případě zájmu o realizaci kurzů na objednávku nás kontaktujte na e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz.

 

Čtenářská gramotnost:

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I (8 hodin)
 anotace kurzu

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace II (16 hodin)
 anotace kurzu

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III (24 hodin)
 anotace kurzu

 

Matematická gramotnost:

Program GeoGebra ve výuce matematiky I (8 hodin)
 anotace kurzu

Program GeoGebra ve výuce matematiky II (8 hodin)
 anotace kurzu

Moderní metody matematického vzdělávání (24 hodin)
 anotace kurzu

 

Inkluze:

Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání I (8 hodin)
 anotace kurzu

Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání II (16 hodin)
 anotace kurzu

 

Polytechnické vzdělávání:

Polytechnická výchova pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ (32 hodin)
 anotace kurzu

 

ICT:

Tvorba webových stránek pro začátečníky (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Tvorba webových stránek pro pokročilé (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Zpracování digitální fotografie (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

3D modelování a 3D tisk (16 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Programování jednodeskových počítačů (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Programování v jazyce Python – začátečníci (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Programování v jazyce Python – mírně pokročilí (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Práce s elektronickými texty a tabulkami, tvorba prezentací (24 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Základy programování, webu a počítačové grafiky (24 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Distanční výuka a týmová spolupráce v MS Teams (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

 

Kompletní nabídku najdete na této stránce