Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

všechna témata jsou akreditována v systému DVPP

Šablonové kurzy pro učitele VOŠ

Realizujeme nejen otevřené kurzy (vyznačeny odkazem), ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci. Po domluvě je možné kurzy uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách. V případě zájmu o realizaci kurzů na objednávku a anotaci jednotlivých témat nás kontaktujte na e-mailu havelkoval@pf.jcu.cz.

 

Čtenářská gramotnost:

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I (8 hodin)

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace II (16 hodin)

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III (24 hodin)

 

Matematická gramotnost:

Program GeoGebra ve výuce matematiky I (8 hodin)

Program GeoGebra ve výuce matematiky II (8 hodin)

Moderní metody matematického vzdělávání (24 hodin)

 

Osobnostně sociální rozvoj:

Příprava na veřejné vystoupení – rétorika (16 hodin)

 

Inkluze:

Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání I (8 hodin)

Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání II (16 hodin)

 

Polytechnické vzdělávání:

Polytechnická výchova pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ (32 hodin)

 

ICT:

Tvorba webových stránek pro začátečníky (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Tvorba webových stránek pro pokročilé (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Tvorba digitální fotografie (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Zpracování digitální fotografie (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Zpracování digitálního videa pro učitele (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Digitální genealogie aneb Jak na rodokmen s internetem (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Podpora výuky prostřednictvím Google Classroom (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

3D modelování a 3D tisk (16 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Týmová spolupráce v elektronických dokumentech (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Tvorba a editace notového záznamu na PC (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Programování v jazyce Python (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Práce s elektronickými texty a tabulkami, tvorba prezentací (24 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Základy programování, webu a počítačové grafiky (24 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

 

Kompletní nabídku a přihlášky do otevřených kurzů najdete na této stránce