Symbol PF Rozvrhy CŽV – LS 2019/20

Podle platného opatření rektora R 431 je možné od 18. 5. realizovat výuku CŽV ve skupinách nad 15 osob při dodržení hygienických opatření (odstup 2 metry, desinfekce rukou a prohlášení účastníka CŽV o bezinfekčnosti). Výuka bude od 23. 5. dále probíhat podle změněných rozvrhů.

Vysoká škola nemůže ohrozit zdraví účastníků CŽV. V případě, že se výuky za nově stanovených podmínek z důvodu epidemie covid-19 nemůžete nebo nechcete účastnit, připravujeme přenos výuky prostřednictvím videokonference.

Konkrétní informace k zahájení výuky obdržíte na fakultní e-mail.

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Skupina E (2. ročník, 3. semestr)   ZMĚNA

Skupina F (2. ročník, 3. semestr)   ZMĚNA

Skupina G (2. ročník, 3. semestr)   ZMĚNA

Skupina H (1. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA

Skupina I (1. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA

Skupina J (1. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA

Skupina K (1. ročník, 1. semestr)   ZMĚNA

Skupina M (1. ročník, 1. semestr)   ZMĚNA

Skupina E, F, G – Tělesná výchova (2. ročník, 3. semestr)   ZMĚNA

 

Učitelství ZŠ

Učitelství anglického jazyka pro ZŠ (2. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA

Učitelství matematiky pro ZŠ (1. ročník, 2. semestr)   PLATNÉ

 

Učitelství SŠ

Učitelství matematiky pro SŠ (1. ročník, 2. semestr)   PLATNÉ

 

Studium v oblasti pedagogických věd

PV10 (2. ročník, 3. semestr)   ZMĚNA

PV11-A (1. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA

PV11-B (1. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA

PV12 (1. ročník, 1. semestr)   ZMĚNA

 

Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky

SP1 (2. ročník, 3. semestr)   ZMĚNA

SP2 (1. ročník, 1. semestr)   ZMĚNA

 

Asistent pedagoga 1

AP1 (1. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA

 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Ř6 (1. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA

 

Studium pro výchovné poradce

VP3 (2. ročník, 4. semestr)   ZMĚNA

VP4 (1. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů

MP (1. ročník, 2. semestr)   ZMĚNA