Symbol PF Rozvrhy CŽV – ZS 2021/22

Platné rozvrhy jsou na této webové stránce.
Na rozvrhy generované ve Stagu neberte zřetel!

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Skupina N (2. ročník, 3. semestr)

Skupina P (2. ročník, 3. semestr)

Skupina Q (1. ročník, 2. semestr)

Skupina R (1. ročník, 2. semestr)

Skupina S (1. ročník, 2. semestr)

Skupina T (1. ročník, 1. semestr)

Skupina U (1. ročník, 1. semestr)

Skupina V (1. ročník, 1. semestr)

 

Učitelství pro mateřské školy

MŠ (2. ročník, 3. semestr)

MŠ2 (1. ročník, 1. semestr)

 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Obecná pedagogika ZŠ

Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ (2. ročník, 3. semestr)

Matematika pro 2. stupeň ZŠ (1. ročník, 1. semestr)

Matematika pro 2. stupeň ZŠ (2. ročník, 3. semestr)

 

Učitelství pro SŠ

Pedagogika SŠ, Psychologie SŠ

Anglický jazyk pro SŠ (2. ročník, 3. semestr)

Matematika pro SŠ (2. ročník, 3. semestr)

 

Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

PV13/A (2. ročník, 3. semestr)

PV13/B (2. ročník, 3. semestr)

PV14/A (1. ročník, 2. semestr)

PV14/B (1. ročník, 2. semestr)

PV14/C (1. ročník, 2. semestr)

PV15/A (1. ročník, 1. semestr)

PV15/B (1. ročník, 1. semestr)

PV15/C (1. ročník, 1. semestr)

 

Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky

SP2 (2. ročník, 4. semestr)

 

Asistent pedagoga 1

AP1 (1. ročník, 1. semestr)

 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Ř8 (1. ročník, 1. semestr)

 

Studium pro výchovné poradce

VP5 (2. ročník, 3. semestr)

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů

MP (1. ročník, 2. semestr)