Symbol PF Studentská inovace praxe - SIP 8

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Rada oborových didaktiků pro 1. stupeň ZŠ,
Rada oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ a SŠ,
Oddělení pedagogické praxe

vyhlašují

8. ročník mezinárodní studentské odborné soutěže

STUDENTSKÁ INOVACE PRAXE - SIP 8

 

Studentská soutěž se bude konat dne 9. 5. 2019 od 13.00 hod.

 

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je představit inovativní přístupy studentů PF JU, které byly realizovány v rámci jejich praxí, např. méně obvyklé postupy a metody výuky, způsoby hodnocení, pomůcky vytvořené studentem a využité ve výuce, zdařilé výstupy ve výuce i v jiných mimoškolních aktivitách, absolvované v rámci Erasmu, zpracované v závěrečných pracích (bakalářských, diplomových, závěrečných v rámci CŽV studia).

 

Kategorie soutěže:

  • Učitelství pro mateřské školy
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  • Mimoškolní projekty
  • Učební pomůcky
  • Projekty ze závěrečných prací

Výsledné rozdělení do kategorií provede soutěžní komise.

 

Přihlášení k soutěži:

1. etapa

  • Zaslání přihlášky realizované aktivity do 15. 4. 2019.
  • Přihláška k vyplnění zde.

2. etapa

  • Přihlášení budou osloveni Mgr. Romanou Markovou s žádostí o podrobnější informace a vyplnění strukturovaného dotazníku přihlášené aktivity.
  • Sběr těchto dokumentů bude probíhat do 30. 4. 2019.

 

Úspěšní účastníci budou odměněni mimořádným stipendiem.

 

 

Historie SIP (2011-2018)

 

Výsledky soutěže (2018)

 

Fotogalerie (2018)