Symbol PF Studentská inovace praxe - SIP 7

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Rada oborových didaktiků pro 1. stupeň ZŠ,
Rada oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ a SŠ,
Oddělení pedagogické praxe

vyhlašují u příležitosti 70. výročí založení pedagogické fakulty

7. ročník mezinárodní studentské odborné soutěže

STUDENTSKÁ INOVACE PRAXE - SIP 7

 

 

Studentská soutěž se bude konat dne 9. 5. 2018 od 13.00 hod.

Harmonogram soutěže zde

Kritéria hodnocení zde

Výsledky soutěže zde

 

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je přestavit inovativní přístupy studentů PF JU, které byly realizovány v rámci jejich praxí, např. méně obvyklé postupy a metody výuky, způsoby hodnocení, pomůcky vytvořené studentem a využité ve výuce, zdařilé výstupy ve výuce i v jiných mimoškolních aktivitách apod.

 

Kategorie soutěže:

  • Učitelství pro mateřské školy
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  • Diplomové a mimoškolní projekty
  • Učební pomůcky

Výsledné rozdělení do kategorií provede soutěžní komise.

 

Přihlášení k soutěži:

1. etapa

  • Zaslání přihlášky realizované aktivity do 15. 4. 2018 do 20. 4. 2018.
  • Přihláška k vyplnění zde.

2. etapa

  • Přihlášení budou osloveni Mgr. Martinou Faltovou s žádostí o podrobnější informace a vyplnění strukturovaného dotazníku přihlášené aktivity.
  • Sběr těchto dokumentů bude probíhat do 30. 4. 2018.

 

Úspěšní účastníci budou odměněni mimořádným stipendiem.

 

Odborný a organizační výbor soutěže:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. – děkan fakulty

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. – proděkan pro akreditace, další formy vzdělávání a spolupráci s praxí

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. – proděkanka pro studium, předsedkyně Rady oborových didaktiků pro 1. stupeň ZŠ

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. – předsedkyně Rady oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. – členka Rady oborových didaktiků pro 1. stupeň ZŠ a Rady oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Mgr. Jaroslav Erhart – oddělení pedagogické praxe

Mgr. Martina Faltová – sekretariát katedry pedagogiky a psychologie

 

Historie SIP (2011-2017)

 

Výsledky soutěže (2017)

 

Fotogalerie (2017)