Symbol PF Oznámení studentům 1. roku studia

KARTY STUDENT JU A KARTY ISIC

 

STUDENTI, KTEŘÍ ZAPLATILI POPLATEK NA ZHOTOVENÍ KARET
NEJPOZDĚJI PŘED DESETI DNY,
SI MOHOU SVOJI KARTU VYZVEDNOUT NA ADRESE:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích -
Centrum informačních technologií
Identifikační a přístupový systém
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
pan Václav Kubák, e-mail: vkubak@jcu.cz
telefon: 387772107, 387772117, 721852778