Symbol PF Slavnostní promoce absolventů - září 2018

Děkan Pedagogické fakulty JU oznamuje, že

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ

se koná:

 

v pondělí 24. září 2018 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení Studijní obory  
     
8.30 Navazující studium: AJ-NJ, AJ-OV, ČJ-AJ, ČJ-NJ, ČJ-OV, ČJ-VV, D-Z,
F-I, F-OV, HV-ČJ, M-ČJ, M-D, M-I, M-OV, NJ-OV, VKZ-Př, VV-OV, Z-OV
  Magisterské studium: VV-OV/ZŠ
     
10.15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  
  Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: AJ-H, AJ-NJ, AJ-Př, AJ-SV, AJ-TVZ, ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-SV, ČJ-VV, F-Ch, H-Z,
M-Z, NJ-SV, NJ-VKZ, TchV-H, TchV-IT, VKZ-AJ, Z-SV, Z-TVZ
     
12.00 Bakalářské obory: Arteterapie
Geografie pro veřejnou správu
Informační technologie a e-learning
Psychologie
Sociální pedagogika
Tělesná výchova a sport
Učitelství odborných předmětů
Základy výrobní techniky
     
13.45 Bakalářské obory: Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy
Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinovaná forma)

 

 

Sraz promovaných vždy 30 minut před zahájením v koncertní síni.
Z důvodu kapacity hlediště si každý promovent může pozvat cca 5 rodinných příslušníků.