Symbol PF Slavnostní promoce absolventů – červen 2019

Děkanka Pedagogické fakulty JU oznamuje, že

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ

se konají:

 

v úterý 25. června 2019 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory: Psychologie
Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy
     
10.15 Bakalářské obory: Informační technologie a e-learning
Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)
Základy výrobní techniky
     
12.00 Bakalářské obory: Arteterapie
Ruský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Sociální pedagogika
Učitelství odborných předmětů
     
13.45 Doktorské studium: Pedagogická psychologie
  Bakalářské obory: Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)
Výchova ke zdraví (kombinovaná a prezenční forma)
Přírodovědná a ekologická výchova

 

 

ve středu 26. června 2019 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory: Geografie pro veřejnou správu
Tělesná výchova a sport
     
10.15 Doktorské studium: Teorie vzdělávání v matematice
  Rigorózní řízení: Výchova ke zdraví
  Navazující studium: F-TchV,
M-TchV, M-TVZ,
Př-Ch, Př-TVS,
TVS,
VKZ-Př,
Z-OV
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví (kombinovaná a prezenční forma)
     
12.00 Navazující studium: AJ-NJ, AJ-OV,
ČJ-AJ, ČJ-OV,
HV-AJ, HV-Ch,
NJ-OV, NJ-Z,
VV, VV-OV
     
13.45 Magisterské studium: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (kombinovaná a prezenční forma)

 

 

ve čtvrtek 27. června 2019 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: AJ-H, AJ-IT, AJ-NJ, AJ-SV,
ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-NJ, ČJ-SV, ČJ-VV
H-Z
     
10.15 Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: NJ-Př, NJ-SV, NJ-VKZ, NJ-Z,
VKZ-AJ, VKZ-Př,
TVZ-SV,
Z-AJ, Z-Př, Z-SV, Z-TV
     
12.00 Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: F-IT,
M-ČJ, M-Ch, M-IT, M-NJ, M-Př, M-Z,
Př-ČJ, Př-Ch, Př-TV,
TchV-IT, TchV-TV, TchV-VV,
VV

 

 

Sraz promovaných vždy 30 minut před zahájením v koncertní síni.
Z důvodu kapacity hlediště si každý promovent může pozvat cca 5 rodinných příslušníků.

 

Dopis absolventům – promoce červen 2019