Symbol PF Slavnostní promoce absolventů – září 2019

Děkanka Pedagogické fakulty JU oznamuje, že

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ

se koná:

 

v pondělí 23. září 2019 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení Studijní obory  
     
8.30 Navazující studium: AJ-OV, ČJ-AJ, ČJ-NJ, ČJ-OV, ČJ-VV, D-Z, HV-ČJ, NJ-OV, NJ-Př
  Magisterské studium: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční i kombinovaná forma)
     
10.15 Navazující studium: F-TchV, M-ČJ, M-F, M-OV, M-Př, M-TchV, M-TVZ, M-Z,
Př-ČJ, Př-Ch, Př-TVS, TchV-TVS, VKZ-Př, VKZ-VV, VV, VV-OV, Z-AJ, Z-OV
  Bakalářské obory: Informační technologie a e-learning
Přírodovědná a ekologická výchova
Výchova ke zdraví (prezenční i kombinovaná forma)
Základy výrobní techniky
     
12.00 Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: AJ-NJ, AJ-Př, AJ-SV, ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-NJ, ČJ-SV, H-Z, HV-SV,
M-ČJ, M-F, NJ-VKZ, VKZ-Př, Z-AJ, Z-Př, Z-SV
  Bakalářský obor: Arteterapie
     
13.45 Bakalářské obory: Psychologie
Sociální pedagogika
Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy
Učitelství odborných předmětů
Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinovaná forma)

 

 

Sraz promovaných vždy 30 minut před zahájením v koncertní síni.
Z důvodu kapacity hlediště si každý promovent může pozvat cca 5 rodinných příslušníků.