Symbol PF Referentky

Mgr. Zuzana Svobodová

1.-3. rok: PSYCHOLOGIE

Věra Dariusová

1. rok: BTV1
obory se zaměřením na vzdělávání: AJ-H, AJ-IT, AJ-NJ, AJ-Př, AJ-SV, AJ-TVZ, HV-Př, HV-SV, HV-VKZ, TchV-H, TchV-IT, TCHV-SV, TchV-TVZ, TCHV-Z
navazující obory: AJn-%, HVn-%, TCHVn-%, TVS1n
2. rok: BTV1, UOP
obory se zaměřením na vzdělávání: AJ-H, AJ-HV, AJ-IT, AJ-NJ, AJ-Př, AJ-SV, AJ-TVZ, TchV-IT
navazující obory: AJn-%, HVn-%, TchVN-%, TVS1n
Učitelství pro 1. stupeň
3. rok: BTV1, UOP
obory se zaměřením na vzdělávání: AJ-H, AJ-HV, AJ-IT, AJ-NJ, AJ-Př, AJ-SV, AJ-TVZ, HV, TchV-AJ, TchV-H, TchV-VV
DOKTORSKÉ STUDIUM

Petra Opekarová

1. rok: ARTE, ITE, MŠp, MŠk, MŠSp, PEV, ZVTk
obory se zaměřením na vzdělávání: F-Ch, F-IT, F-Př, F-TchV, F-TVZ, F-VKZ, F-Z, H-NJ, H-Z, IT-ČJ, IT-H, IT-CH, IT-SV, IT-VKZ, IT-VV, IT-Z, M-AJ, M-ČJ, M-F, M-H, M-HV, M-Ch, M-IT, M-NJ, M-Př, M-SV, M-TVZ, M-VKZ, M-VV, M-Z, TVZ-IT, TVZ-NJ, TVZ-SV, VV, VV-SV
navazující obory: D-%, F-%, M-%, VV-%
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
2. rok: ARTE, ITE, MŠp, MŠk, MŠSp, PEV, RJEMO, ZVT, ZVTk
obory se zaměřením na vzdělávání: F-AJ, F-CH, F-IT, H-NJ, H-Z, IT-SV, M-AJ, M-ČJ, M-F, M-H, M-Ch, M-IT, M-Př, M-TchV, M-VKZ, M-VV, M-Z, TVZ-NJ, TVZ-SV, VV, VV-SV
navazující obory: Dn-%, Fn-%, Mn-%, VVn-%
3. rok: ARTE, ITE, MŠp, MŠk, MŠSp, PEV, RJEMO, ZVT, ZVTk
obory se zaměřením na vzdělávání: F-Ch, H-Z, IT-SV, M-ČJ, M-F, M-HV, M-Ch, M-IT, M-NJ, M-Př, M-TVZ, M-VKZ, M-Z, TVZ-SV, VV
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Bc. Miloslava Volmanová

1. rok: GEVES, SOP, VKZp, VKZk
obory se zaměřením na vzdělávání: ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-NJ, ČJ-SV, ČJ-VV, NJ-CH, NJ-Př, NJ-SV, NJ-VKZ, NJ-Z, Př-ČJ, PŘ-H, Př-Ch, Př-IT, Př-SV, Př-TVZ, Př-VV, VKZ-AJ, VKZ-Př, Z-AJ, Z-Př, Z-SV, Z-TVZ,
navazující obory: ČJN-%, NJn-%, Přn-%, PSYCHn-%, VKZn-%, VVKZn-p, Zn-%
2. rok: GEVES, VKZp, VKZk, SOP
obory se zaměřením na vzdělávání: ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-NJ, ČJ-SV, ČJ-VV, NJ-I, NJ-PŘ, NJ-SV, NJ-VKZ, Př-ČJ, Př-H, Př-Ch, Př-SV, Př-TVZ, Př-VV, VKZ-AJ, VKZ-Př, Z-AJ, Z-SV, Z-TVZ,
navazující obory: ČJn-%, NJn-%, Přn-%, PSYCHn-%, VKZn-%, VVKZn-p, Zn-%
3. rok: GEVES, VKZp, VKZk, SOP
obory se zaměřením na vzdělávání: ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-NJ, ČJ-SV, ČJ-VV, NJ-Př, NJ-SV, NJ-VKZ, NJ-Z, Př-ČJ, Př-Ch, Př-SV, Př-TVZ, VKZ-AJ, VKZ-Př, Z-AJ, Z-Př, Z-SV, Z-TVZ
4. rok: Učitelství pro 1. st. ZŠ
5. rok: Učitelství pro 1. st. ZŠ - prezenční i kombinovaná forma