Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 1/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 1/2002

Certifikátové programy hudební a výtvarné výchovy

Upozorňujeme studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy zapsaných v akademickém roce 2001/2002 v prvním roce studia, že si v rámci svých výběrových předmětů mohou od letního semestru zapsat tzv. certifikátový program hudební výchovy, resp. výtvarné výchovy.

Pokud se tak studentky a studenti rozhodnou, je třeba, aby nejpozději do 30. 1. 2002 o této skutečnosti informovali sekretářku příslušné katedry (p. Harazímovou - katedra hudební výchovy: (038) 646 68 24, resp. Ing. Slípkovou - katedra výtvarné výchovy: (038) 777 32 40), ta předá kompletní informaci studijnímu oddělení. Studijní oddělení pak připraví podklady pro počítačový předzápis výše zmiňovaného certifikátu.