Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 3/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 3/2002

Organizace předzápisu do letního semestru akademického roku 2001/2002

Termín:   4. 2. - 8. 2. 2002
(8.00 - 20.00 hodin, pátek pouze do 17.00 hodin)
 
Učebny:   J 236, 243 (ve dnech 4. - 7. 2. 2002)
J 236, 242 (8. 2. 2002)

Tzv. "černý" sešit (možnost zaznamenání informace o vyčerpání kapacity některého z katedrou nabízených předmětů) bude ve dnech konání předzápisu na místnosti J 236.
Každý den po skončení předzápisu bude kontrolován a případné nesrovnalosti budou okamžitě řešeny.

Rovněž bude každý den mezi 16.00 a 17.30 hodinou (v pátek pouze do 17.00 hodin) na studijním oddělení přítomna jeho vedoucí. V případě nesrovnalostí souvisejících s předzápisem ji můžete kontaktovat na tel. čísle 038/7773042, nebo na adrese studijni@pf.jcu.cz