Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 8/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 8/2004

Odevzdání indexů ke kontrole k závěrečným zkouškám certifikátu HV, VV, SPG

PRO STUDUJÍCÍ 4. ROKEM OBOR UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Indexy ke kontrole je třeba odevzdat nejpozději do 25. března 2004 studijní referentce, termíny závěrečných zkoušek jsou stanoveny na období 1. - 9. dubna 2004 (konkrétní termín bude zveřejněn na nástěnce studijního oddělení i na příslušné katedře).

Po vykonání závěrečné zkoušky z certifikátového programu si bude možné index opět vyzvednout k uzavření LS 2003/04.