Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 16/2004

Sdělení studijního oddělení
č. 16/2004

PŘIHLÁŠKY K SZZ

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/szzform.phtml jsou k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line).

Od středy 3. 11. 2004 je možné si přihlášky k SZZ vyzvednout na studijním oddělení PF JU.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 3. 12. 2004.

V případě, že jste čekatel na SZZ a součástí Vaší SZZ v únorovém termínu bude i obhajoba DP, resp. BP, je Vaší povinností zaregistrovat diplomovou, resp. bakalářskou práci na sekretariátu příslušné katedry do 3. 12. 2004, neurčí-li vedoucí katedry jinak.