Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/ AR 2005/06

Sdělení studijního oddělení
č. 5/ AR 2005/06

Certifikátové programy hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Upozorňujeme studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy (čtyřleté i pětileté) zapsané v akademickém roce 2005/2006 v prvním roce studia, že si v rámci svých výběrových předmětů mohou od letního semestru zapsat tzv. certifikátový program hudební výchovy, resp. výtvarné výchovy, resp. tělesné výchovy.

Pokud se tak studentky a studenti rozhodnou, je třeba, aby nejpozději do 23. 1. 2006 o této skutečnosti informovali na příslušné katedře

(doc. Hudeček - katedra hudební výchovy: 386 466 824,
resp. Ing. Slípková - katedra výtvarné výchovy: 387 773 240,
resp. p. Zajícová - katedra tělesné výchovy: 387 773 170),
ta předá kompletní informaci studijnímu oddělení. Studijní oddělení pak připraví podklady pro počítačový předzápis výše zmiňovaného certifikátu.