Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/ AR 2005/06

Sdělení studijního oddělení
č. 9/ AR 2005/06

Přihlášky k SZZ

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že od pondělí 6. února 2006 je na studijním oddělení PF JU k vyzvednutí a na adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/szzform.phtml jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v termínu květen/červen 2006.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 24. 3. 2006.