Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 11/ AR 2005/06

Sdělení studijního oddělení
č. 11/ AR 2005/06

Odevzdání indexů ke kontrole k závěrečným zkouškám certifikátu HV, VV, SPG, TV

PRO STUDUJÍCÍ 4. ROKEM OBOR UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Indexy ke kontrole je třeba odevzdat nejpozději do 24. března 2006 studijní referentce, termíny závěrečných zkoušek jsou stanoveny na období 3. - 12. dubna 2006 (konkrétní termín bude zveřejněn na nástěnce studijního oddělení i na příslušné katedře).

Po vykonání závěrečné zkoušky z certifikátového programu si bude možné index opět vyzvednout k uzavření LS 2005/06.