Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 15/ AR 2005/06

Sdělení studijního oddělení
č. 15/ AR 2005/06

Harmonogramy zápisu do akademického roku 2006/2007

Zápisy studentů budoucího 2. a vyššího roku prezenčního studia na Pedagogické fakultě JU proběhnou ve dnech 2. - 13. října 2006 dle vyvěšených harmonogramů jednotlivých referentek. Termín zápisu je závazný! Přesné pokyny k průběhu zápisu do AR 2006/2007 budou zveřejněny nejpozději 2. října 2006 na vstupních dveřích do jednotlivých kanceláří stud. referentek.

Současně prosíme o včasné odevzdání výkazů o studiu (tj. indexů) k uzavření výsledků akademického roku 2005/2006, výkazy odevzdáváte svým referentkám na studijní oddělení - osobně, poštou, prostřednictvím podatelny nebo uzamykatelné dřevěné schránky nacházející se před studijním oddělením. Mezní termín pro získání 40 kreditů za 1. rok studia, resp. 80 kreditů za 4 po sobě jdoucí semestry studia je harmonogramem akademického roku stanoven na 8. 9. 2006.

V případě, že se student nemůže k zápisu dostavit, je povinen se písemně omluvit a použít plnou moc, kterou pověří jiného studenta PF JU k provedení svého zápisu. Formuláře plné moci jsou k dispozici v tištěné verzi na studijním oddělení a ke stažení na fakultních www stránkách.