Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/ AR 2006/07

Sdělení studijního oddělení
č. 4/ AR 2006/07

Přihlášky k SZZ

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/szzform.phtml jsou od 13. 10. 2006 k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line). Přihlášky k SZZ je možné si vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 1. 12. 2006.
Index k uzavření předmětu SZZ odevzdejte na studijní oddělení do 26. 1. 2007

Pokud chcete v únorovém termínu obhajovat DP, resp. BP, je Vaší povinností zaregistrovat diplomovou, resp. bakalářskou práci na sekretariátu příslušné katedry do 1. 12. 2006, neurčí-li vedoucí katedry jinak.