Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 12/ AR 2006/07

Sdělení studijního oddělení
č. 12/ AR 2006/07

Odevzdání indexů ke kontrole
k závěrečným zkouškám certifikátu HV, VV, SPG, TV

PRO STUDUJÍCÍ 4. ROKEM OBOR UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Indexy ke kontrole je třeba odevzdat nejpozději do 23. března 2007 studijní referentce, termíny závěrečných zkoušek jsou stanoveny na období 2. - 11. dubna 2007 (konkrétní termín bude zveřejněn na příslušné katedře).

Po vykonání závěrečné zkoušky z certifikátového programu si bude možné index opět vyzvednout k uzavření LS 2006/7.